Android smartfonlarynda emeli aň goldawy peýda bolup biler

  • 27.08.2023 18:11
  • 6564
Android smartfonlarynda emeli aň goldawy peýda bolup biler

«MediaTek» smartfonlar üçin emeli aňy we generatiw modelleri goldaýan prosessoryň çykaryljakdygyny yglan etdi diýip, «Android Police» neşiri habar berýär.

Kompaniýa täze prosessorlaryna «Meta-nyň» «Llama 2» dil modeliniň goldawyny girizjekdiklerini belledi. Çipiň «Android» ulgamynyň binýadynda işleýän smartfonlarda, planşetlerde, akylly öý enjamlarda we ulag serişdelerinde peýda bolmagyna garaşylýar.
Täze tehnologiýanyň enjamyň hasaplaýyş kuwwatyny ýokarlandyrjakdygy bellendi. Şeýle hem «MediaTek» prosessorlaryna esaslanýan smartfon generatiw modellere internete birikmezden girip biler. Kompaniýa täze prosessorlara esaslanýan ilkinji enjamlarynyň 2023-nji ýylyň ahyryna çenli peýda bolmagyna garaşýandyklaryny mälim etdi.

şu gün 16:23
2164

Lamborghini Countach superkaryny 180 dollara ýygnap bolýar: Lego onuň kiçi nusgasyny çykardy

Lego ulular üçin niýetlenen Lamborghini Countach superkarynyň täze modelini Icons çylşyrymly gurluşyk toplumlarynyň hatarynda hödürledi. Meşhur kupeniň jikme-jik nusgasy 4-nji iýuldan satuwda peýda bolar, bahasy...

şu gün 15:41
4936

Arzuwyny hasyl etmek üçin 50 ýyl: ABŞ-nyň ýaşaýjysy özbaşdak gala galdyrypdyr

Koloradodaky kiçeňräk Raý şäherçesinde ýaşaýan Jim Bişop 50 ýyl mundan öň başlan galasynyň gurluşygyny tamamlady. Daşdan we reňklenen aýnadan gurlan adaty bolmadyk desga ýerli ýadygärlige öwrüldi we ýüzlerçe adamyň...

şu gün 14:38
4620

Alymlar garrylykda özüňi bagtly duýmagyň iki syryny açdylar

Italiýaly alymlaryň geçiren barlagynyň netijelerine görä, wäşilik duýgusy we ösen döredijilikli pikirleniş ukyby garrylykda özüňi bagtly duýmaga gönüden-göni täsirini ýetirýär. Işiň netijeleri Neuroscience Letters...

şu gün 09:54
1599

Anside multfilmler festiwalynyň Gran-prisini “Ulitkanyň memuarlary” aldy

Awstraliýaly režissýor Adam Elliotyň “Ulitkanyň memuarlary” (Мемуары улитки) animasion filmi Anside geçirilen Halkara animasion filmler festiwalynda Gran-pri-ni aldy. Bu barada Variety habar berýär. Plastilin görnüşde...