Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň binasy Arkadag şäherinde ýerleşer

  • 27.08.2023 00:04
  • 21311
Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň binasy Arkadag şäherinde ýerleşer

26-njy awgustda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda bina edilmegi meýilleşdirilýän desgalaryň taslamalary bilen tanyşlygynyň çäklerinde Arkadag şäheriniň çäginde gurulmagy meýilleşdirilýän Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň binasynyň ýerleşjek ýerini kesgitläp berdi.

Belläp geçsek, şu ýylyň maý aýynda FIFA-nyň prezidenti Janni Infantino Merkezi Aziýa saparynyň çäginde ilkinji gezek Türkmenistana geldi. Ol Arkadag şäherinde FIFA-nyň okuw-usulyýet merkezini döretmek üçin ýurduň ýolbaşçylary bilen ylalaşdy.


düýn 08:40
8408

«Zrinski» Konferensiýalar ligasynyň rekordyny goýdy

Konferensiýalar ligasynyň birinji tapgyryndaky oýunda Bosniýanyň «Zrinski» topary Niderlandlaryň «AZ» toparyny 4:3 hasabynda ýeňdi. Arakesmeden öň niderlandlylar 3:0 hasabynda üstün gelýärdiler. Ikinji ýarymda...

26.09.2023 22:20
12628

Robert Lewandowski «Barselonanyň» XXI asyrda rekordyny goýdy

«Barselonanyň» hüjümçisi Robert Lewandowski klub üçin oýnalan ilkinji 50 oýnunda 35 gol geçirdi. Bu şu asyrda kataloniýaly oýunçylaryň arasynda gazanylan rekord netije. Ikinji orunda 50 oýunda 33 gol geçiren kamerunly...

26.09.2023 10:43
7666

«Real» — sosial ulgamlarda 500 million abunaçy toplan ilkinji sport kluby

Madridiň «Realy» sosial torlardaky özüniň akkauntlarynyň hemmesinde abunaçylarynyň sany 500 million-a ýetdi. Blinkfire salgylanýan «Realyň» metbugat gullugynyň habar bermegine görä, ol dünýäniň sosial ulgamlarynda...

26.09.2023 10:40
7651

«Real» tiz tagam restoranlarynyň torunyň açylandygyny habar berdi

Madridiň «Realynyň» ýolbaşçylary futbol klubunyň adyndan restoran toruny açmak kararyna geldiler. Klubuň metbugat gullugynyň habaryna görä, klub tiz tagam restoranlarynyň torunyň açylandygyny habar berdi. Restoranlaryň...