“Barbi” täze sahnalar bilen IMAX-da hepdelik prokata çykar

  • 25.08.2023 13:40
  • 6332
“Barbi” täze sahnalar bilen IMAX-da hepdelik prokata çykar

Warner Bros. studiýasy 22-nji sentýabrda IMAX-da “Barbi” lentasyny çäkli hepdelik prokata çykarar. Bu barada “Variety” habar berýär diýip, gazeta.ru belleýär.

Neşir geljekki relizde titrlerden soň görkeziljek filmden eksklýuziw kadrlaryň boljakdygyny belleýär. Olar režissýor Greta Gerwigiň hut özi tarapyndan saýlanyp alyndy.
22-nji awgustda Raýan Gosling “Barbi” filminiň perde aňyrsyny görkezdi – ol Ken bilen aýdym-saz sahnasynyň surata düşürilişini ýazgy edipdir. Wideoda aktýoryň “I’m Just Ken” aýdymyna we onuň üçin horeografiýa nähili taýýarlanýandygy görkezilýär.
Ýatlap geçsek, 3-nji awgustda “I’m Just Ken” aýdymy Billboard Hot 100 sanawyna girdi. Bu aýdymyň netijesinde Gosling ilkinji gezek bu çarta goşuldy.
“Barbiniň” premýerasy 19-njy iýulda boldy. Ilkinji dynç günleri filmiň girdeji ýygymy 356 mln dollar boldy. Filmde baş keşbi ýerine ýetiren Margo Robbi ýa-da Raýan Gosling bilen beýleki surata düşürilen filmleriň hiç biri-de prokatda uly mukdar ýygnamandy.

düýn 08:44
4408

Awstraliýada Teýlor Swiftiň täsirine bagyşlanan ylmy maslahat geçiriler

Awstraliýanyň Melburn uniwersitetinde amerikaly estrada aýdymçysy Teýlor Swiftiň döredijiliginiň täsirine bagyşlanan ylmy maslahat geçiriler. Bu barada «CNN» teleýaýlymy habar berýär. Bu çäre «Swiftposium» diýlip...

23.09.2023 09:58
6774

Teýlor Swift Spotify-da bir aýda 100 mln diňleýji ýygnamak bilen rekord goýdy

Amerikaly aýdymçy we 12 gezek “Gremmi” aýdym-saz baýragynyň eýesi Teýlor Swift Spotify-da bir aýda 100 mln diňleýji ýygnan ilkinji aýdymçy hökmünde taryha girdi. Bu ýokary netije barada Ginnesiň rekordlar kitaby...

22.09.2023 14:18
11463

Caviar brendi baý reňklerdäki «iPhone 15 Pro-lary» tanyşdyrdy

Gymmat bahaly materiallardan ýasalan özboluşly smartfonlary öndürýän russiýaly öndüriji «Caviar» açyk reňklerde ýerine ýetirilen «iPhone 15 Pro-ny» we «15 Pro Max-y»  öz içine alýan «Rich Colors» atly täze toplumyny...

19.09.2023 11:13
8613

«Barbi» «Oskar» baýragyna hödürlener

«Warner Bros» studiýasy Greta Gerwigiň «Barbi» filmini Amerikanyň kinoakademiýasynyň «Oskar» baýragyna dalaşgär hökmünde hödürlär diýip, «Variety» habar berýär. «Barbi» iň gowy özboluşly ssenariýa baýragyna dalaşgärleriň...