“Barbi” täze sahnalar bilen IMAX-da hepdelik prokata çykar

  • 25.08.2023 13:40
  • 6568
“Barbi” täze sahnalar bilen IMAX-da hepdelik prokata çykar

Warner Bros. studiýasy 22-nji sentýabrda IMAX-da “Barbi” lentasyny çäkli hepdelik prokata çykarar. Bu barada “Variety” habar berýär diýip, gazeta.ru belleýär.

Neşir geljekki relizde titrlerden soň görkeziljek filmden eksklýuziw kadrlaryň boljakdygyny belleýär. Olar režissýor Greta Gerwigiň hut özi tarapyndan saýlanyp alyndy.
22-nji awgustda Raýan Gosling “Barbi” filminiň perde aňyrsyny görkezdi – ol Ken bilen aýdym-saz sahnasynyň surata düşürilişini ýazgy edipdir. Wideoda aktýoryň “I’m Just Ken” aýdymyna we onuň üçin horeografiýa nähili taýýarlanýandygy görkezilýär.
Ýatlap geçsek, 3-nji awgustda “I’m Just Ken” aýdymy Billboard Hot 100 sanawyna girdi. Bu aýdymyň netijesinde Gosling ilkinji gezek bu çarta goşuldy.
“Barbiniň” premýerasy 19-njy iýulda boldy. Ilkinji dynç günleri filmiň girdeji ýygymy 356 mln dollar boldy. Filmde baş keşbi ýerine ýetiren Margo Robbi ýa-da Raýan Gosling bilen beýleki surata düşürilen filmleriň hiç biri-de prokatda uly mukdar ýygnamandy.

21.06.2024 11:26
6863

Giorgio Armani erkekler üçin ýaz-tomus 2025 kolleksiýasyny hödürledi

Modelýer Jorjo Armani erkekler üçin ýaz-tomus 2025 kolleksiýasy bilen tanyşdyryp, öz stiline laýyklykda rahatlygy we nepisligi hödürledi.  Kolleksiýa çal, mele, krem we bürünç reňkleriň ulanylmagy bilen, palma...

20.06.2024 13:38
11591

Rianna 20 ýyldan soň Şarliz Teronyň ornuny tutup, J'Adore Dior atyrynyň täze keşbine öwrüldi

Rianna 20 ýyldan gowrak wagt bäri brendiň ilçisi bolup gelýän Şarliz Teronyň ornuna J'Adore Dior-yň hoşboý ysynyň täze keşbine öwrüldi diýip, Buro247 habar berýär. Parfums Christian Dior-yň baş direktory Weronik...

15.06.2024 13:11
3952

Wan Duýsenden minimalizm: Zara Home täze mebel kolleksiýasyny hödürledi

Ispaniýanyň Zara Home kompaniýasy meşhur belgiýaly dizaýner we binagär Winsent Wan Duýsen bilen üçünji bilelikdäki kolleksiýasyny hödürledi. Bu barada Hypebeast habar berýär. Drop dizaýneriň tanalýan stilinde ýerine...

26.05.2024 20:34
6960

Italiýa Yzzat Gylyjowyň gözi bilen: suratkeşiň Italiýa bagyşlanan eserleriniň sergisi geçirilýär

Döwlet şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň halk suratkeşi Yzzat Gylyjowyň eserleriniň sergisi açyldy we türkmen suratkeşiniň Italiýa eden sapary wagtynda alan täsirleri barada gürrüň berildi. Bu barada...