Paint-de we beýleki Windows programmalarynda emeli intellekt funksiýasy peýda bolar

  • 24.08.2023 23:30
  • 7258
Paint-de we beýleki Windows programmalarynda emeli intellekt funksiýasy peýda bolar

Microsoft kompaniýasy Windows programmalaryna, şol sanda Paint grafiki redaktoryna emeli intellekt funksiýasyny goşmagy meýilleşdirýär. Windows Central-yň habar bermegine görä, kompaniýa ulanyjy tarapyndan girizilen tekst düşündirişine esaslanyp, şekil döredip biljek algoritmi Paint-e birleşdirmek mümkinçiligini göz öňünde tutýar diýip, gazeta.ru belleýär.

Algoritm Bing Image Creator serwisi tarapyndan eýýäm ulanylýan neýroulgama esaslanar. Çeşme Paint-iň täze funksiýalary bolan täzelenen interfeýsiniň maketini hem çap etdi. Grafiki redaktorda Magic Paint düwmesi we gapdal panel peýda bolmaly, bu ýerde ulanyjy isleg bildirilýän şekiliň parametrini görkezip biler. Soňra alnan şekil islege görä geljekki üýtgetmeler ýa-da ýatda saklamak üçin düşege geçirilýär.
Paint-den başga-da, emeli intellekt funksiýasy “Fotografiýalar”, “Kamera” we “Gaýçy” ýaly beýleki Windows programmalaryna-da girizilip bilner. Olar fotografiýalarda we ekran suratlarynda ýüzi we teksti tanamak mümkinçiligini alarlar, bu hem grafiki maglumatlar bilen işlemegi aňsatlaşdyrar.
Täze funksiýanyň Windows-da haçan peýda boljakdygy belli däl. Microsoft operasion sistemasynyň indiki uly täzelenmesi 2024-nji ýyla meýilleşdirilýär.
Microsoft kompaniýasy heniz bu maglumat barada teswir bermedi.


09.02.2023 17:26
5450

Microsoft emeli aňyň esasynda täze Bing gözleg ulgamyny hödürledi

Amerikanyň Microsoft korporasiýasy özüniň Bing gözleg ulgamyna we Edge internet brauzerine emeli aň esasly gurallary ornaşdyrýar. Bu barada kompaniýanyň metbugat beýanatynda aýdylýar. Microsoft bu häzirki wagtda...

19.09.2022 21:38
9779

Apple iň innowasion kompaniýalaryň sanawynyň öňüni çekýär

Boston Consulting Group (BCG) kompaniýasy 2022-nji ýylda dünýäde iň innowasion hasaplanýan 50 sany kompaniýanyň sanawyny çap etdi. Apple kompaniýasy iki ýyldan bäri sanawda birinji orny eýeläp gelýär. Microsoft...

03.11.2021 12:51
6731

Sukerbergiň yzy bilen: Microsoft öz Metaälemini anons etdi

Adyny Meta diýip üýtgeden Facebook-yň yzysüre Microsoft öz metaälemini tanyşdyrdy.  Bu çözgüt wirtual awatarlary we immersiw iş giňişligini döretmäge mümkinçilik berer diýlip, Ignite 2021 konferensiýasynda yglan...

16.07.2021 15:40
6243

Microsoft korporasiýasy Windows operasion sistemasynyň bulut görnüşini hödürledi

Microsoft amerikan korporasiýasy Windows 365 adyny alan operasion sistemasynyň bulut görnüşini hödürledi. Bu barada kompaniýanyň saýtynda habar berilýär diýip, TASS belleýär. Beýannamada Windows 365-iň ulanyjylaryň...