Paint-de we beýleki Windows programmalarynda emeli intellekt funksiýasy peýda bolar

  • 24.08.2023 23:30
  • 7518
Paint-de we beýleki Windows programmalarynda emeli intellekt funksiýasy peýda bolar

Microsoft kompaniýasy Windows programmalaryna, şol sanda Paint grafiki redaktoryna emeli intellekt funksiýasyny goşmagy meýilleşdirýär. Windows Central-yň habar bermegine görä, kompaniýa ulanyjy tarapyndan girizilen tekst düşündirişine esaslanyp, şekil döredip biljek algoritmi Paint-e birleşdirmek mümkinçiligini göz öňünde tutýar diýip, gazeta.ru belleýär.

Algoritm Bing Image Creator serwisi tarapyndan eýýäm ulanylýan neýroulgama esaslanar. Çeşme Paint-iň täze funksiýalary bolan täzelenen interfeýsiniň maketini hem çap etdi. Grafiki redaktorda Magic Paint düwmesi we gapdal panel peýda bolmaly, bu ýerde ulanyjy isleg bildirilýän şekiliň parametrini görkezip biler. Soňra alnan şekil islege görä geljekki üýtgetmeler ýa-da ýatda saklamak üçin düşege geçirilýär.
Paint-den başga-da, emeli intellekt funksiýasy “Fotografiýalar”, “Kamera” we “Gaýçy” ýaly beýleki Windows programmalaryna-da girizilip bilner. Olar fotografiýalarda we ekran suratlarynda ýüzi we teksti tanamak mümkinçiligini alarlar, bu hem grafiki maglumatlar bilen işlemegi aňsatlaşdyrar.
Täze funksiýanyň Windows-da haçan peýda boljakdygy belli däl. Microsoft operasion sistemasynyň indiki uly täzelenmesi 2024-nji ýyla meýilleşdirilýär.
Microsoft kompaniýasy heniz bu maglumat barada teswir bermedi.


15.01.2024 08:54
2598

Microsoft Notepad-e AI aýratynlyklaryny goşdy. Ol tekstiň özüni täzeden ýazyp biler

Microsoft öz  programmalarynyň köpüsine emeli aňy yzygiderli girizýär. Öň AI funksiýalary Paint-de peýda bolupdy, indi Notepad-e ornaşdyryldy diýip, IXBT.com habar berýär. Täze Cowriter funksiýasy ulanyja teksti...

06.01.2024 12:02
2673

Microsoft emeli aňly ilkinji kompýuterleri çykarar

Microsoft korporasiýasy Surface markaly noutbuklaryny we planşetlerini täzelemäge taýýarlanýar. Enjamlar emeli aň (AI) funksiýalaryny goldaýan nerw prosessorlarynyň täze nesli bilen enjamlaşdyrylar diýip, Windows...

31.12.2023 19:53
2578

Copilot çat-boty saz ýazmaga we aýdymyň sözlerini düzmäge başlady

TechCrunch-iň habaryna görä, Microsoft-yň emeli aň esasly Copilot çat-boty GenAI-yň Suno aýdym-saz hyzmaty bilen birleşmek arkaly aýdym ýazyp biler. Ulanyjylar “Maşgalaňyz bilen başdan geçirmeleriňiz hakda pop...

08.11.2023 10:55
4368

Windows 11-däki Paint tekste esaslanyp şekilleri döretmegi öwrendi

Noýabr aýynyň başynda emeli aňyň (AI) köp aýratynlyklaryny özünde jemleýän, ulanyjylar köpçüligine niýetlenen, Windows 11 üçin 23H2 täzelenmesi çykdy. Gürrüň hem-ä dürli programmalarda CoPilot sanly kömekçiniň...