“Oppengeýmer” režissýor Kristofer Nolanyň iň girdejili dördünji filmi boldy

  • 22.08.2023 23:56
  • 7342
“Oppengeýmer” režissýor Kristofer Nolanyň iň girdejili dördünji filmi boldy

Geçen dynç günleri Kristofer Nolanyň “Oppengeýmer” filminiň dünýädäki girdeji ýygymy 700 mln dollardan geçdi. Relizinden bir aý geçenden soň film şu ýylyň iň köp girdeji gazanan kartinalarynyň reýtinginde dördünji orny eýeledi. Bu barada forbes.kz belleýär.

21-nji iýulda premýerasy bolan “Oppengeýmer” amerikaly fizik Robert Oppengeýmer barada gürrüň berýär. Onuň ýolbaşçylygynda Ikinji jahan urşy döwründe atom bombasy döredilýär. Alymy aktýor Kilian Mýorfi oýnady. Film Kaý Berd we Martin Şerwin tarapyndan ýazylan we Pulitser baýragyny alan “Amerikaly Prometeý: J. Robert Oppengeýmeriň ýeňşi we tragediýasy” kitabyna esaslanýar. Lenta Greta Gerwigiň “Barbi” filmi bilen bir günde çykdy.
Häzirki wagtda Nolanyň lentasy 717,8 mln dollar gazandy – olardan 285,2 mln dollar ABŞ-da we 432,6 mln dollar halkara bazarynda. Film girdeji ýygymy boýunça “Forsaž-10-dan” (dünýä prokatynda $704 mln) we “Möý adam: Älemleriň kerebinden” ($686 mln) öňe geçdi, ýöne “Doganlar Super Mario kinoda” ($1,35 mlrd), “Barbi” ($1,279 mlrd) we “Galaktikanyň sakçylary: Bölüm 3” ($845 mln) filmlerinden yzda barýar. Şeýle-de, “Oppengeýmer” Kristofer Nolanyň “Başlangyç” ($837 mln), “Gara rysar” ($1,006 mlrd) we “Gara rysar: Legendanyň täzeden dünýä inişi” ($1,08 mlrd) filmlerinden soň iň girdejili dördünji filmi boldy.
“Oppengeýmerde” Kilian Mýorfiden başga-da, Emili Blant, Mett Deýmon, ýaş Robert Dauni we beýlekiler oýnady. Bu Nolanyň Warner Bros. bilen köpýyllyk hyzmatdaşlykdan soň Universal Pictures kinostudiýasynyň howandarlygynda surata düşürilen ilkinji filmidir.

27.09.2023 08:44
6086

Awstraliýada Teýlor Swiftiň täsirine bagyşlanan ylmy maslahat geçiriler

Awstraliýanyň Melburn uniwersitetinde amerikaly estrada aýdymçysy Teýlor Swiftiň döredijiliginiň täsirine bagyşlanan ylmy maslahat geçiriler. Bu barada «CNN» teleýaýlymy habar berýär. Bu çäre «Swiftposium» diýlip...

23.09.2023 09:58
6881

Teýlor Swift Spotify-da bir aýda 100 mln diňleýji ýygnamak bilen rekord goýdy

Amerikaly aýdymçy we 12 gezek “Gremmi” aýdym-saz baýragynyň eýesi Teýlor Swift Spotify-da bir aýda 100 mln diňleýji ýygnan ilkinji aýdymçy hökmünde taryha girdi. Bu ýokary netije barada Ginnesiň rekordlar kitaby...

22.09.2023 14:18
11558

Caviar brendi baý reňklerdäki «iPhone 15 Pro-lary» tanyşdyrdy

Gymmat bahaly materiallardan ýasalan özboluşly smartfonlary öndürýän russiýaly öndüriji «Caviar» açyk reňklerde ýerine ýetirilen «iPhone 15 Pro-ny» we «15 Pro Max-y»  öz içine alýan «Rich Colors» atly täze toplumyny...

19.09.2023 11:13
8655

«Barbi» «Oskar» baýragyna hödürlener

«Warner Bros» studiýasy Greta Gerwigiň «Barbi» filmini Amerikanyň kinoakademiýasynyň «Oskar» baýragyna dalaşgär hökmünde hödürlär diýip, «Variety» habar berýär. «Barbi» iň gowy özboluşly ssenariýa baýragyna dalaşgärleriň...