“Oppengeýmer” režissýor Kristofer Nolanyň iň girdejili dördünji filmi boldy

  • 22.08.2023 23:56
  • 7539
“Oppengeýmer” režissýor Kristofer Nolanyň iň girdejili dördünji filmi boldy

Geçen dynç günleri Kristofer Nolanyň “Oppengeýmer” filminiň dünýädäki girdeji ýygymy 700 mln dollardan geçdi. Relizinden bir aý geçenden soň film şu ýylyň iň köp girdeji gazanan kartinalarynyň reýtinginde dördünji orny eýeledi. Bu barada forbes.kz belleýär.

21-nji iýulda premýerasy bolan “Oppengeýmer” amerikaly fizik Robert Oppengeýmer barada gürrüň berýär. Onuň ýolbaşçylygynda Ikinji jahan urşy döwründe atom bombasy döredilýär. Alymy aktýor Kilian Mýorfi oýnady. Film Kaý Berd we Martin Şerwin tarapyndan ýazylan we Pulitser baýragyny alan “Amerikaly Prometeý: J. Robert Oppengeýmeriň ýeňşi we tragediýasy” kitabyna esaslanýar. Lenta Greta Gerwigiň “Barbi” filmi bilen bir günde çykdy.
Häzirki wagtda Nolanyň lentasy 717,8 mln dollar gazandy – olardan 285,2 mln dollar ABŞ-da we 432,6 mln dollar halkara bazarynda. Film girdeji ýygymy boýunça “Forsaž-10-dan” (dünýä prokatynda $704 mln) we “Möý adam: Älemleriň kerebinden” ($686 mln) öňe geçdi, ýöne “Doganlar Super Mario kinoda” ($1,35 mlrd), “Barbi” ($1,279 mlrd) we “Galaktikanyň sakçylary: Bölüm 3” ($845 mln) filmlerinden yzda barýar. Şeýle-de, “Oppengeýmer” Kristofer Nolanyň “Başlangyç” ($837 mln), “Gara rysar” ($1,006 mlrd) we “Gara rysar: Legendanyň täzeden dünýä inişi” ($1,08 mlrd) filmlerinden soň iň girdejili dördünji filmi boldy.
“Oppengeýmerde” Kilian Mýorfiden başga-da, Emili Blant, Mett Deýmon, ýaş Robert Dauni we beýlekiler oýnady. Bu Nolanyň Warner Bros. bilen köpýyllyk hyzmatdaşlykdan soň Universal Pictures kinostudiýasynyň howandarlygynda surata düşürilen ilkinji filmidir.

15.06.2024 13:11
3743

Wan Duýsenden minimalizm: Zara Home täze mebel kolleksiýasyny hödürledi

Ispaniýanyň Zara Home kompaniýasy meşhur belgiýaly dizaýner we binagär Winsent Wan Duýsen bilen üçünji bilelikdäki kolleksiýasyny hödürledi. Bu barada Hypebeast habar berýär. Drop dizaýneriň tanalýan stilinde ýerine...

26.05.2024 20:34
6859

Italiýa Yzzat Gylyjowyň gözi bilen: suratkeşiň Italiýa bagyşlanan eserleriniň sergisi geçirilýär

Döwlet şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň halk suratkeşi Yzzat Gylyjowyň eserleriniň sergisi açyldy we türkmen suratkeşiniň Italiýa eden sapary wagtynda alan täsirleri barada gürrüň berildi. Bu barada...

23.05.2024 14:00
3003

Liwerpul bir hepdelik “Teýlor-Taun” bolar: şäher pop ýyldyzyň konsertlerine taýynlanýar

Teýlor Swiftiň ýakyn wagtda Liwerpulda boljak konsertleriniň hormatyna şäher adyny bir hepde "Teýlor-Taun" diýip üýtgeder diýip, BBC ýazýar Iýun aýynyň 8-14-i aralygynda aýdymçynyň dünýäniň dürli künjeginden gelen...

13.05.2024 16:54
22247

Täze ugur: Meşhur eşik brendleri toý köýneklerini öndürip başlady

Abercrombie & Fitch, Forever 21, Boot Barn, Shein we Lulus ýaly esasy egin-eşik kompaniýalary önümleriniň görnüşlerini köpeldip başladylar diýip, CNN habar berýär. Toý nysagynda täze ugruň ünsi gymmat we pajarly...