Xiaomi-niň täze flagman smartfonynyň suratlary paýlaşyldy

  • 21.08.2023 12:33
  • 10358
Xiaomi-niň täze flagman smartfonynyň suratlary paýlaşyldy

Güýzki «Xiaomi 13T Pro» flagmany «Xiaomi 13-iň» esasy seriýasynyň stilinde dizaýn ediler we iki reňkde (gök we gara) çykarylar. Munuň şeýledigini enjamyň «MySmartPrice» neşirinde çap edilen ilkinji ýokary hilli suratlarynda görmek bolýar.

Suratlarda gök reňkli nusganyň arka gapagynyň sintetik deriden ediljekdigi görkezilýär. Gara smartfon matowyý panel bilen üpjün ediler. Enjamyň çarçuwasy tekiz, ekranda 20 megapikselli frontal kamera üçin «o» görnüşli bölüm göz öňünde tutulypdyr. Yzky surat modulynda «Xiaomi 13-iňki» ýaly keseligine ýerleşdirilen üç sany linza bar.
Smartfon 144 Gs täzelenme tizligi we 2712-den 1220-ä piksel durulygy bolan 6,67 dýuýmlyk OLED ekrany, iň täze sekiz ýadroly «MediaTek Dimensity 9200 Plus» prosessory, şeýle hem 16 GB operatiw we 512 GB çenli ulanyjy ýady bilen üpjün ediler.
Esasy kamera hökmünde 50 MP durulykly «Sony IMX707» sensory çykyş eder. Zum üçin 50 MP-lik teleobýektiw we 13 MP-lik ultragiňburçly kamera bilen esasy kameranyň üsti ýetiriler.
«Xiaomi 13T Pro» 2023-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda Ýewropada çykar diýlip garaşylýar. Enjamyň bahasy aýan edilmeýär. Bu nusganyň Hytaýda «Redmi K60 Ultra» ady bilen hödürlenjekdigi mälimdir.


13.06.2024 15:22
8444

Redmi K70 Ultra çykmaga taýýarlanýar. Onuň global wersiýasy Xiaomi 14T Pro diýlip atlandyryldy

Redmi K80 seriýasynyň bildiriş edilmeginiň öňüsyrasynda Xiaomi kompaniýasy ýene bir smartfony - Redmi K70 Ultra-ny çykarmaga taýynlanýar. Täze önüm 2407FRK8EC model belgisi bilen GSMA IMEI maglumatlar bazasynda...

09.06.2024 07:26
12887

Täze Redmi 13 hödürlendi: güýçli 108 Mp kameraly elýeter bahaly smartfon

Xiaomi güýçli 108 megapiksel kamerasy we kämilleşdirilen funksiýalary bolan täze elýeter bahaly Redmi 13 smartfonyny hödürledi. Täze önüm, 9 pikseli 1-e birleşdirip, 3x ýakynlaşdyrmany üpjün edýän 1/1,67 dýuým...

04.06.2024 13:45
8791

Samsung Galaxy S24 Ultra iň köp satylan emeli aň smartfony boldy

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde emeli aň funksiýalary bolan smartfonlaryň arasynda öňdebaryjy orny Samsung eýeledi. Bu barada Counterpoint Research analitik firmasy täze hasabatynda habar berdi. Sarp edijileriň...

28.05.2024 11:43
10024

Redmi Note 14 Pro barada ilkinji maglumatlar peýda boldy

2023-nji ýylyň sentýabr aýynda çykarylan Redmi Note 13 Pro-dan soň, Redmi Note 14 Pro smartfony barada ilkinji maglumatlar peýda boldy diýip, gagadget.com ýazýar. Weibo portalyndaky Digital Chat Station insaýderiniň...