Körler üçin düwmeli Android smartfonlar satuwa çykaryldy

  • 04.08.2023 12:32
  • 19847
Körler üçin düwmeli Android smartfonlar satuwa çykaryldy

Ykjam tehnologiýalaryň önümçiligine ýöriteleşen «RAZ Mobility» amerikan kompaniýasy görüş ukyby bozulan adamlar üçin ýörite işlenilip düzülen «SmartVision 3» smartfonyny tanyşdyrdy diýip, gazeta.ru habar berýär.

Bu telefon «Android» operasion ulgamynda işleýär hem-de sensorly ekrany we fiziki düwmeleri özünde jemleýär. «SmartVision 3» smartfony körleriň we görüşi pes adamlaryň rahat hem-de howpsuz peýdalanmaklary üçin birnäçe aýratynlyklara eýedir. Mysal üçin, ol telefony ses araly dolandyrmaga we tekst ýazmaga mümkinçilik berýän «Google Assistant» kömekçisini işletmek üçin ýöriteleşdirilen düwmä eýedir. Şeýle hem smartfon pul birlikleriniň nominalyny, reňkleri, ýagtylygyň derejesini kesgitlemäge we suratlary ulaltmaga kömek edýän ýörite ykjam goşundylar bilen üpjün edilýär.
Telefonda 3,5 dýuýmlyk sensorly ekran we T9 klawiaturasy ornaşdyrylar. Onuň arka tarapynda barmak yzyny tanaýjy gurluş, 16 Mp-lik hem-de 2 Mp-lik iki sany kamera, merkezinde bolsa 5 Mp-lik selfi datçigi bardyr. Şeýle hem smartfon goşmaça ýat hem-de gulakly üçin bölüm, 4G, Wi-Fi, Bluetooth we NFC ulgamlary bilen üpjün ediler.


16.06.2024 08:41
4594

Smartfonlar rentgen ýaly obýektleriň içinde näme bardygyny görüp biler

Dallasdaky Tehas uniwersitetiniň (UTD) we Seulyň milli uniwersitetiniň (SNU) barlagçylary teragers tolkunlary arkaly diwarlaryň aňyrsyny görüp bilýän kiçijik çip döretdiler. Ol kiçijik bolansoň, smartfona-da ýerleşýär...

14.06.2024 15:17
11340

“Aý ýörişi” ejeňize jaň edýär: Samsung smartfony dolandyrmak üçin krossowka hödürledi

Samsung kompaniýasy aýak hereketleriniň kömegi bilen smartfony dolandyrmaga mümkinçilik berýän Shortcut Sneaker atly özboluşly krossowkalary hödürledi. Bu barada IXBT habar berýär. Krossowkalar döredijilik agenti...

14.06.2024 10:48
7956

Islendik äýnege oturdyp boljak örän ýeňil gijeki görüş linzalary döredildi

Awstraliýaly alymlar adaty äýneklere oturdyp boljak örän ýeňil gijeki görüş linzalaryny işläp taýýarladylar. Bu oýlap tapyş uly we gymmat garnituralary ýa-da linzalara dakylýan predmetleri ulanmak zerurlygyny aradan...

11.06.2024 15:54
3945

Aşgabat “HI-TECH Türkmenistan 2024” atly halkara forumyny we sergisini kabul eder

Şu ýylyň 4 — 6-njy sentýabry aralygynda Aşgabatda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň we «Oguzabat» hojalyk jemgyýetiniň bilelikde guramagynda Türkmenistanyň ykdysadyýetine ýokary tehnologiýalary we innowasiýalary...