Körler üçin düwmeli Android smartfonlar satuwa çykaryldy

  • 04.08.2023 12:32
  • 19666
Körler üçin düwmeli Android smartfonlar satuwa çykaryldy

Ykjam tehnologiýalaryň önümçiligine ýöriteleşen «RAZ Mobility» amerikan kompaniýasy görüş ukyby bozulan adamlar üçin ýörite işlenilip düzülen «SmartVision 3» smartfonyny tanyşdyrdy diýip, gazeta.ru habar berýär.

Bu telefon «Android» operasion ulgamynda işleýär hem-de sensorly ekrany we fiziki düwmeleri özünde jemleýär. «SmartVision 3» smartfony körleriň we görüşi pes adamlaryň rahat hem-de howpsuz peýdalanmaklary üçin birnäçe aýratynlyklara eýedir. Mysal üçin, ol telefony ses araly dolandyrmaga we tekst ýazmaga mümkinçilik berýän «Google Assistant» kömekçisini işletmek üçin ýöriteleşdirilen düwmä eýedir. Şeýle hem smartfon pul birlikleriniň nominalyny, reňkleri, ýagtylygyň derejesini kesgitlemäge we suratlary ulaltmaga kömek edýän ýörite ykjam goşundylar bilen üpjün edilýär.
Telefonda 3,5 dýuýmlyk sensorly ekran we T9 klawiaturasy ornaşdyrylar. Onuň arka tarapynda barmak yzyny tanaýjy gurluş, 16 Mp-lik hem-de 2 Mp-lik iki sany kamera, merkezinde bolsa 5 Mp-lik selfi datçigi bardyr. Şeýle hem smartfon goşmaça ýat hem-de gulakly üçin bölüm, 4G, Wi-Fi, Bluetooth we NFC ulgamlary bilen üpjün ediler.


21.11.2023 09:37
9328

Circular brendi dünýäde iň inçe we ýeňil «akylly» ýüzügi hödürledi

Circular fransuz brendi dünýäde iň inçe we iň ýeňil diýlip hasaplanylýan “akylly” ýüzügiň döredilendigini habar berdi. Onuň agramy bary-ýogy 2 gr. Bu barada Gizmochina habar berýär. Çaklaňjadygyna garamazdan, Circular...

16.11.2023 13:53
4240

Adobe 2D şekili 5 sekuntda 3D formata öwürýän emeli aňy döretdi

Adobe-yň we Awstraliýanyň Milli uniwersitetiniň işgärleri iki ölçegli şekilleri bary-ýogy 5 sekuntda üç ölçegli şekillere öwrüp bilýän algoritmi işläp düzdüler. Bu barada TechSport habar berýär. Işläp düzüjiler...

16.11.2023 08:05
8889

Ýürek ýetmezçiligini anyklamak üçin ykjam goşundy döredildi

Ogaýo ştatynyň uniwersitetiniň gözlegçileri ulanyjynyň sesiniň esasynda ýürek ýetmezçiligini anyklaýan HearO ykjam goşundysyny döretdiler. Bu barada Daily Mail neşirine salgylanyp, gazeta.ru habar berýär. Ýürek...

07.11.2023 17:42
4431

ChatGPT ulanyjylaryň isleglerine esaslanyp aýdym döretmegi öwrendi

ChatGPT boty Suno AI neýroulgamynyň üsti bilen, özboluşly aýdymlary döretmegi öwrendi. Bu barada çatyň sahypasynda 5-nji noýabrda habar berildi. Habarda: "Botda özboluşly aýdymlary döretmek üçin Suno nerw ulgamy peýda...