Täze smartfon zarýadynyň kuwwatlylygy boýunça rekord goýar

  • 27.07.2023 19:30
  • 27815
Täze smartfon zarýadynyň kuwwatlylygy boýunça rekord goýar

«Infinix» kompaniýasy özüniň täze «GT 10 Pro» oýun smartfonyny tanyşdyrmaga taýýarlyk görýär. Ol «Nothing Phone 2-ä» meňzeş dizaýna we smartfonlaryň bazaryndaky tiz çalt zarýad almak mümkinçiligine eýe bolar diýip, gazeta.ru «MyDrivers» portalyna salgylanyp habar berýär.

Smartfon 26 Gb operatiw ýada eýe bolar. Onda goşmaça ýadyň bir bölegini operatiw ýat üçin peýdalanmaga mümkinçilik berýän «Dynamic RAM Expansion» (DRE) tehnologiýasy hem ornaşdyrylar. Onuň operatiw ýadynyň 16 GB çenli ýetjekdigi hem bellenilýär.
Şeýle hem «GT 10 Pro» smartfonynda «MediaTek Dimensity 8050» çipi, 108 Mp esasy kamera, Full HD+durulykly we täzelenen 120 GS ýygylykly uly AMOLED ekran ýerleşdiriler.
Onuň akkumulýatorynyň sygymy 7000 mAs bolup, 260 Wt kuwwatly zarýad beriji bilen üpjün ediler. Häzirki wagtda bu görkeziji boýunça rekord dereje 4600 mAs sygymly batareý we 240 Wt kuwwatly zarýad beriji bilen «Realme Gt3» smartfonuna degişlidi.
«Infinix GT 10 Pro» resmi taýdan 3-nji awgustda tanyşdyrylar. Onuň bahasynyň $500 golaý bolmagyna garaşylýar.


09.12.2023 17:58
8952

Körler üçin gözüň we hasanyň ornuny tutjak akylly guşak döredildi

Gonkongda ýerleşýän hytaýly AI Guided startap kompaniýasy innowasion enjamy – GUIDi-i hödürledi. Ol körlere kömek etmek üçin niýetlenendir. Täze önüm körleriň ulanýan adaty hasasyny çalyşmak üçin döredildi. Ol...

02.12.2023 15:40
4591

Günorta Koreýada robotlar çagalara iňlis dilini öwredip başlar

Geljek ýyl Seulyň başlangyç we orta mekdeplerinde okuwçylara iňlis dilini özleşdirmäge kömek etmek üçin “repetitor robotlar” ulanylyp başlanar. Bu barada ferra.ru habar berýär. Bu täzelik döwlet mekdeplerinde iňlis...

21.11.2023 09:37
9790

Circular brendi dünýäde iň inçe we ýeňil «akylly» ýüzügi hödürledi

Circular fransuz brendi dünýäde iň inçe we iň ýeňil diýlip hasaplanylýan “akylly” ýüzügiň döredilendigini habar berdi. Onuň agramy bary-ýogy 2 gr. Bu barada Gizmochina habar berýär. Çaklaňjadygyna garamazdan, Circular...

16.11.2023 13:53
4547

Adobe 2D şekili 5 sekuntda 3D formata öwürýän emeli aňy döretdi

Adobe-yň we Awstraliýanyň Milli uniwersitetiniň işgärleri iki ölçegli şekilleri bary-ýogy 5 sekuntda üç ölçegli şekillere öwrüp bilýän algoritmi işläp düzdüler. Bu barada TechSport habar berýär. Işläp düzüjiler...