Serdar Berdimuhamedow Gresiýanyň Prezidentine pajygaly demir ýol heläkçiligi zerarly gynanç bildirdi

  • 03.03.2023 10:33
  • 45422
Serdar Berdimuhamedow Gresiýanyň Prezidentine pajygaly demir ýol heläkçiligi zerarly gynanç bildirdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Gresiýa Respublikasynyň Prezidenti hanym Katerina Sakellaropula Larisa şäheriniň golaýynda bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren pajygaly demir ýol heläkçiligi zerarly gynanç hatyny iberdi.

Döwlet Baştutany şu agyr pursatda gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan ýürekden gynanjyny, medet beriji sözlerini ýetirdi, ejir çekenlere bolsa tiz wagtda sagalmaklary baradaky dileglerini beýan etdi.
1-nji marta geçilýän gijede Larisa şäheriniň golaýynda ýolagçy otlusy bilen ýük demir ýol düzümi çaknyşdy. Netijede üç wagon relsden çykdy, ýangyn döredi. Ýurtda üç günlük matam yglan edildi.
Heläkçilik zerarly aradan çykanlaryň sany 57 adama ýetdi, ýene 56 adam dereksiz ýiten hasaplanylýar.
Soňky maglumatlara görä, şikes alan 48 adam häzir hassahanalarda bejergi alýar, şolaryň altysynyň ýagdaýy agyr. Umumylykda, iki otly düzüminde jemi 354 adam (342 ýolagçy we 12 sany işgär) bardy.

 


06.11.2023 00:06
31518

Serdar Berdimuhamedow Nepalda ýertitremesi zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Nepal Federatiw Demokratik Respublikasynyň Prezidenti Ram Çandra Paudele we Nepal Federatiw Demokratik Respublikasynyň Premýer-ministri Puşpa Kamal Dahala ýurduň...

29.10.2023 09:06
41130

Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystanyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewe şahtada bolup geçen heläkçilik zerarly gynanç hatyny...

29.10.2023 09:02
26032

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanda şahtada bolup geçen heläkçilik zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewe ýurduň Karagandy oblastynda ýerleşýän Kostenko adyndaky şahtada bolup geçen ýangynyň köpsanly adam pidalaryna...

05.10.2023 00:47
26029

Serdar Berdimuhamedow Italiýada bolup geçen awtobus heläkçiligi zerarly gynanç hatyny iberdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Italiýa Respublikasynyň Prezidenti Serjio Mattarella ýurduň Wenesiýa şäheriniň ýakynynda bolan, köp sanly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren awtobus heläkçiligi...