Türkiýe daşary ýurtlular üçin 2023-nji ýyldan ýaşaýyş salgydyny girizýär

  • 02.01.2023 23:49
  • 33353
Türkiýe daşary ýurtlular üçin 2023-nji ýyldan ýaşaýyş salgydyny girizýär

2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap Türkiýede ýaşaýyş üçin salgyt girizildi. Indi ýurtdaky ähli ýaşaýyş jaýlary syýahatçynyň şol ýerde bolmagy üçin alnan mukdaryň 2% -ini döwlete geçirmeli. Mundan başga-da, salgyt syýahatçylyk agentlikleri tarapyndan turlara goşulyp bilner  diýip, T.C. Resmi Gazete hökümet habarlaryndaky degişli sirkulýarda aýdylýar.

Umumy ýaşaýyş jaýlary pansionatlarda we kempinglerde ýaşaýan okuwçylar we talyplar salgytdan boşadylýar. Mundan başga-da, Türkiýede akkreditlenen diplomatik wekilhanalaryň wekilleri we halkara guramalarynyň diplomatik statusy bolan wekilleri salgyt tölemeli däldirler.


düýn 11:38
17830

“Pälwanyň daşy”: Köýtendagda pälwanyň hatyrasyna goýlan ýadygärlik özüne çekiji ýere öwrüldi

“Neýtralnyý Turkmenistan” gazetinde Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynda, Köýten we Hojapil obalarynyň arasynda ýerleşýän özboluşly ýadygärlik barada gürrüň berdiler. Ýerli pälwan Hudaýberdi Misanyň hormatyna...

17.07.2024 14:58
4566

Bukingem köşgüniň Balkon zaly ilkinji gezek syýahatçylar üçin açylar

Bukingem köşgüniň, adatça, diňe monarh we şa maşgalasy üçin elýeterli bolan Balkon zaly ilkinji gezek halk köpçüligi üçin açylar. Bu barada CNN ýazýar. Myhmanlar şa maşgalasynyň aýratyn ýagdaýlarda ýygnanýan otagyny...

15.07.2024 11:28
3422

Disney Ýaponiýada syýahatçylar üçin kaşaň kruiz gämisini gurar

Disney we Ýaponiýanyň Oriental Land Company kompaniýasy 2029-njy ýyldan Tokiodan gatnap başlajak täze kruiz gämisini gurmak boýunça bilelikdäki taslamany mälim etdiler. Bu barada Reuters habar berýär. 2 mlrd dollar...

07.07.2024 23:02
20689

Dünýäde iň uly kaşaň ýahta suwa goýberiler. Ol “Titanikden” uly

2028-nji ýylda dünýäde iň uly ýahta boljak Ulyssia superýahtasy suwa goýberiler. Gäminiň uzynlygy 324 metr bolar, ol meşhur “Titanikden” (269 metr) hem uzyndyr diýip, Naked Science habar berýär. Taslama tanymal...