Toyota Grand Highlander krossoweriniň ilkinji suratyny çap etdi

  • 03.12.2022 09:28
  • 29145
Toyota Grand Highlander krossoweriniň ilkinji suratyny çap etdi

Toyota kompaniýasy Grand Highlander diýip atlandyryljak uly krossoweriniň ilkinji gezek suratyny çap etdi.

Täze ulagy aktual wsedorožnigiň bazasynda gurarlar, ýöne ol gabaralyrak hem giňiräk görünýär. Toyota Grand Highlander-iň resmi tanyşdyrylyşy 8-nji fewralda Çikago awtosalonynyň çäklerinde geçer.
Resmi  surat garaňkyradylypdyr, ýöne ony fotoredaktoryň kömegi bilen ýagtyldyp bolýar. Birinji suratda geljekki täze ulagyň yzky gapysy görünýär: ol öz formasy boýunça häzirki Highlander-iň bäşinji gapysyndan görnetin tapawutlanýar. Krossower modeliň ady ýazylgy hromlanan urundy bilen birleşdirilen öz hususy çyralaryna eýe bolar.
Grand Highlander-iň yz tarapynda hem Platinum (bu komplektasiýanyň ady) we Hybrid Max ýazgylary ýerleşdirilen - bu, görnüşine görä, güýç gurluşynyň tipini ýaňzydýan bolmaly. Owal şuňa meňzeş atly güýç gurluşyny Toyota Crawn alypdy: bu modelde 2,4 litrlik benzin motory bar we 345 a.g we aýlanýan pursady 542 Hm bilen elektrohereketlendirijini ösdürýärler.  
Uly krossoweriň esasy bazary Demirgazyk Amerika bolar diýip garaşylýar. Bu ýerde Grand Higlander häzirki Highlander bilen uly aýnaly Sequoia wnedorožniginiň aralygyndaky orny eýelär.


03.02.2023 23:31
15559

Toyota Land Cruiser 70 özüniň 40 ýyllyk ýubileýi mynasybetli täze wersiýa alar

Awtoulag öndüriji Land Cruiser 70-i önümçilikden aýyrmagy meýilleşdirmeýär diýip, Toyota-nyň Awstraliýadaky wekiline salgylanýan CarsSales habar berýär. Üstesine, täze model çykarmak meýilnamasynyň bardygy hakynda...

03.02.2023 11:50
26395

Toyota Highlander 2024-iň üçünji hatar oturgyçlaryny görkezdi

2024-nji model ýylynyň Toyota Grand Highlander-i 8-nji fewralda tanyşdyrylar, häzirlikçe bolsa kompaniýa ulagyň salonynyň giňligine baha bermäge mümkinçilik berýän surat çap etdi. Toyota täze Grand Highlander-i...

02.02.2023 09:31
6864

Toyota Prius-yň «zarýadly» görnüşini taýýarlaýar

Toyota-daky seriýalaýyn awtoulaglaryň «zarýadly» görnüşlerine jogapkär Gazoo Racing toparynyň inženerleri «Prius» gibridiniň täze nesli üçin modifikasiýalaryň üstünde işleýärler. Bu hakda BestCarWeb ýazýar. Hetç...

31.01.2023 09:51
12372

Toyota üçülenji ýyl bäri dünýäde iň köp awtoulag satan korporasiýadyr

Korporasiýanyň hasabatyna görä, Toyota 2022-nji ýylda 10,48 million awtoulag satdy. Bu bir ýyl ozalkydan 0,1% azdyr. Şeýle-de bolsa, Ýaponiýanyň bu konserni indi  üçülenji ýyldyr dünýäde №1 awtoulag öndüriji adyny...