Türkmenistanda dalaşgärlere harby çagyryşy yza süýşürmäge hukuk berýän Kanun çap edildi

  • 30.11.2022 18:51
  • 65858
Türkmenistanda dalaşgärlere harby çagyryşy yza süýşürmäge hukuk berýän Kanun çap edildi

Türkmenistanda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine ýüz tutýan dalaşgärlere harby gulluga çagyryş möhletini yza süýşürmäge mümkinçilik berýän «Harby borçlulyk we harby gulluk hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna girizilen goşmaçalar şu gün Türkmenistanyň resmi metbugatynda çap edildi.

Kanunyň tekstinde bellenilişi ýaly, harby gullugy yza süýşürmeklik «umumy bilim edaralaryny we ýörite bilim edaralaryny tamamlan ýylynda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine we daşary ýurtlara giriş synaglaryna gatnaşmaga isleg bildirýänlere degişlidir».
Şeýlelik bilen, harby gullugy yza süýşürmek baradaky bu goşmaça, ýaňy orta mekdebi tamamlan, ýokary ýa-da orta hünär okuw mekdeplerine girmek isleýän ýaşlara degişlidir. Bilim edaralary Türkmenistanyň çäginde we daşary ýurtlarda ýerleşip biler.


şu gün 14:35
19164

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty: gar gatyşykly ýagyş ýagar

Fewralyň başynda maýyl bolup başlan howa aýazly hem-de garly howa bilen çalşar. Hepdäniň ilkinji günlerinde tutuş ýurt boýunça 16-21 gradus maýyl bolar, emma eýýäm çarşenbe we penşenbe günleri — howa sowap, gara...

03.02.2023 12:30
15841

Kerki — Daşoguz aralygyndaky yzygiderli howa gatnawy dikeldildi

1-nji fewraldan başlap, Kerki ― Daşoguz ― Kerki aralygynda yzygiderli howa gatnawlary dikeldildi. Bu barada «Türkmen gündogary» gazeti habar berýär. Gatnawlaryň täze tertibi «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň içerki...

31.01.2023 17:36
30994

Fewralyň ilkinji günleri Türkmenistanda ýagyşly, ýöne maýyl bolar

Fewral aýynyň ilkinji günlerinde Türkmenistanda maýyl, emma ýagyşly howa bolar. Ýurdumyzyň sebitlerinde +19 gradusa çenli gyzar. Bu barada Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa...

30.01.2023 15:34
44633

Turkish Airlines Türkmenbaşy-Stambul gatnawlarynyň peteklerini arzanlatdy

Turkish Airlines awiakompaniýasy Türkmenbaşy — Stambul — Türkmenbaşy ugry boýunça gatnawlarynyň petekleriniň bahasyny arzanlatdy. Atavatan Türkmenistan neşiriniň berýän maglumatlaryna görä, gidiş-geliş petegini...