Argentinanyň milli ýygyndysynyň meşhur oýunçysy DÇ-2022-niň faworitlerini aýtdy

  • 07.11.2022 14:28
  • 16602
Argentinanyň milli ýygyndysynyň meşhur oýunçysy DÇ-2022-niň faworitlerini aýtdy

Argentinanyň milli ýygyndysynyň öňki oýunçysy Karlos Tewes Katarda geçiriljek dünýä çempionatynda ýeňiş gazanmak üçin esasy dalaşgärleri aýtdy. Bu barada novosti.kg habar berýär.

“Ýeňiş üçin esasy dalaşgär Argentina. Biziň ählimiz milli ýygyndydan hoşaldyrys. Bu oglanlar ählimizi tolgundyrdy. Topar hem örän deňagramly. Islendik oýunda Argentina öz oýnuny öňe sürüp biler.
Ýöne Braziliýanyň ýygyndysy hem bar – Neýmaryň başda durmagynda bu toparyň hem ýeňiş gazanmaga mümkinçiligi uly. Fransiýanyň milli ýygyndysy-da şikes alanlar bar bolsa-da örän güýçli. Uly ýaryşlarda hemişe faworitleriň arasynda bolan Ispaniýany hem ýatdan çykarmak bolmaz. Ýewropa örän güýçli” – diýip, TyC Sports onuň sözlerini getirýär.

Dünýä çempionaty bäş şäherdäki sekiz stadionda geçiriler. Final oýny “Milli stadionda” bolar. Dünýä çempionatynda Argentinanyň milli ýygyndysy Meksikanyň, Saud Arabystanynyň we Polşanyň toparlary bilen oýnar.


düýn 01:53
8120

2023-nji ýyldaky UEFA-nyň Super kubogy ugrundaky oýun Kazandan Afina geçirildi

Ýewropanyň Futbol Assosiasiýalarynyň Birleşigi (UEFA) 2023-nji ýylda geçiriljek UEFA-nyň Super Kubogy ugrundaky oýny Kazandan Afina geçirdi. Bu barada UEFA-nyň metbugat gullugy habar berdi diýip, TASS belleýär...

26.01.2023 15:46
15462

Habi Alonso 2024-nji ýylda “Realyň” baş tälimçisi bolup biler

«Realyň» ýolbaşçylygy Habi Alonsony klubuň baş tälimçisi wezipesinde Karlo Ançelottiniň ornuny eýeläp biljek hünärmen hökmünde görýär. Bu barada ispan metbugaty habar berdi diýip, sovsport.ru belleýär. Bellenilişi...

26.01.2023 12:25
6127

«Ewerton» iňlis futbol kluby satlyga çykaryldy

Angliýanyň Premýer-ligasynda çykyş edýän «Ewerton» futbol kluby satuwa çykaryldy. Klubuň eýesi, asly eýranly iňlis telekeçisi Farhad Moşiriniň 500 million funt sterlingden gowrak pul hödürlenjek teklibe garaşýandygy...

25.01.2023 13:15
12591

UEFA transfer düzgünlerini üýtgetmegi meýilleşdirýär

Ýewropanyň Futbol Assosiasiýalarynyň Birleşigi (UEFA) futbolçylaryň şertnamalarynyň dowamlylygyna çäklendirme girizmek isleýär. Bu barada The Times habar berdi diýip, gazeta.ru belleýär. Gurama şeýle üýtgetme barada...