Instagram ulanyjylaryň sany 2 milliarda ýetdi

  • 30.10.2022 13:20
  • 5189
Instagram ulanyjylaryň sany 2 milliarda ýetdi

Instagram sosial ulgamynyň bir aýdaky işjeň ulanyjylarynyň sany tutuş dünýä boýunça 2 mlrd akkaunta ýetdi. Bu barada Bloomberg agentligi Meta-nyň girdejileri we ýitgileri baradaky hasabata salgylanyp habar berýär diýip, forbes.ru belleýär.

Agentligiň belleýşi ýaly, Instagram-da aýdaky işjeň ulanyjylaryň sany 2,96 mlrd ulanyjysy bolan Facebook-yň görkezijilerine ýakynlaşýar. Sosial ulgam bir aýda 1 mlrd işjeň ulanyjy belligine 2018-nji ýylda ýetdi we şondan bäri iň uly özgerişlikleriň birini başdan geçirdi. Mysal üçin, platforma maslahatlar algoritmi birleşdirildi hem-de Reels gysga wideolar serwisi işe girizildi.
Hasabata görä, WhatsApp messenjerini her aýda 2 milliarddan gowrak ulanyjy ulanýar. Meta-nyň sosial ulgamlarynyň her aýdaky ulanyjylarynyň umumy sany tutuş dünýä boýunça 3,71 milliarda barabardyr.
Öň, “The Wall Street Journal” Instagram-da Reels wideolar bölüminiň Hytaýyň TikTok platformasy bilen deňeşdirilende eksklýuziw mazmuny döredýän işjeň ulanyjylary ýeterlik derejede çekmeýändigini habar berdi. Ýagny, ähli ýüklenen Reels wideolarynyň üçden biri diýen ýaly beýleki serwislerde döredilen roliklerdir. Umumy alanyňda, Instagram ulanyjylary Reels görmek üçin günde 17,6 mln sagat sarp edýärler – bu TikTok ulanyjylaryň her gün platformada geçirýän 197,8 mln sagadynyň ondan birinden hem azdyr.


23.11.2022 08:36
12206

Ronaldu 500 mln abunaçysy bolan dünýäde ilkinji adam boldy

Portugaliýanyň milli futbol ýygyndysynyň we Angliýanyň “Mançester Ýunaýted” klubunyň hüjümçisi Kriştianu Ronaldu Instagram-da 500 mln abunaçy belliginden geçen dünýäde ilkinji adam boldy. Bu barada rport.ria.ru habar...

31.08.2022 18:26
3734

Instagram QR-kodlar arkaly postlar bilen paýlaşmak mümkinçiligini girizdi

Instagram QR-kodlaryň funksionalyny giňeltdi. Indi ulanyjylar olaryň kömegi bilen köpçülige hödürlenýän materiallary ýa-da rolikleri paýlaşyp bilerler diýip, TechCrunch habar berýär. Muny obshchayagazeta.eu ýetirýär...

07.08.2022 18:23
4455

Instagram 9:16 formatdaky suratlary synagdan geçirip başlar

Uly blogerlerde nägilelik döredip, Instagram ýakynda täze algoritmden we platformany TikTok-a meňzeş etjek redizaýndan ýüz öwürmeli boldy. Şeýle-de bolsa, serwis üýtgeşmesiz oňmak islemeýär. Geljek iki hepdede...

17.07.2022 23:30
20915

Instagram tölegli abuna ýazylyşygy işe girizdi

Instagram tölegli abuna ýazylyşygy resmi taýdan işe girizdi. Indi blogerler öz mazmunyna elýeterliligiň bahasyny kesgitlemek mümkinçiligine eýe bolarlar. Bu barada sosial ulgamyň baş müdiri Adam Mosseri aýtdy....