Tesla Şanhaýdaky zawodyndan elektromobilleriň iberilişini rekord derejede artdyrdy

  • 11.10.2022 22:58
  • 6875
Tesla Şanhaýdaky zawodyndan elektromobilleriň iberilişini rekord derejede artdyrdy

Amerikan elektromobil öndürijisi Tesla Inc. sentýabr aýynda Şanhaýdaky kärhanasyndan elektromobil üpjünçiligini zawod kämilleşdirilenden soň rekord derejä ýetirdi. Bu barada Interfax.ru habar berýär.

Hytaýyň ýolagçy awtomobilleriniň assosiasiýasynyň (CPCA) maglumatlaryna görä, Tesla-nyň elektromobil iberişi awgust aýy bilen deňeşdirilende 8% ýokarlanyp, 83 135 birlige ýetdi, bu bolsa 2019-njy ýylyň dekabr aýynda Şanhaýda önümçilik başlanandan bäri iň ýokary görkeziji boldy.
2022-nji ýylyň iýul aýynda amerikan HBS-i kompaniýanyň önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin kärhananyň işini togtadýandygyny habar berdi.
Sentýabr aýynda Hytaýyň BYD Co. kompaniýasy HHR-de iň uly elektromobil öndürijisi hökmünde Tesla-dan öňe geçdi. BYD geçen aý bazara tas 95 müň elektromobil iberdi – bu bolsa awgust aýy bilen deňeşdirilende, 14% köpdür. Gibrid hereketlendirijili awtomobilleri hasaba almak bilen üpjünçilik 201 müň birlik boldy. BYD-yň bu görkezijileriniň ikisi-de rekord boldy.


27.01.2023 21:05
17091

Russiýanyň ilkinji «Atom» elektromobili aprel-maý aýlarynda görkeziler

«Atom» brendiniň baş direktory Igor Powarazdnýuk TASS agentligine beren interwýusynda rus elektromobiliniň prototipiniň şu ýylyň aprel ýa-da maý aýynda görkeziljekdigini aýtdy. «Ulagyň prototipini ýazda — aprel...

26.01.2023 12:42
30070

2022-nji ýylda dünýäde iň köp satylan awtoulaglar belli edildi

«Motor1» neşiri we JATO Dynamics konsalting şereketi  dünýäniň iri ýurtlarynda awtoulag satuwynyň netijelerini seljerdi we 2022-nji ýylda iň meşhur awtoulaglaryň adyny aýtdy. Hytaý, 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende...

21.01.2023 17:17
38251

Dünýäniň iň gymmat awtoulag brendiniň ady aýdyldy

Brand Finans konsalting kompaniýasy dünýädäki iň gymmat 500 brendi öz içine alýan nobatdaky Brand Finans Global 500 sanawyny neşir etdi. Bu ýyl Tesla markasy awtoulag pudagynda birinji ýeri eýeledi, bir ýyl ozal...

21.01.2023 16:58
9008

Elektromobiller dünýäniň awtoulag bazarynyň 10% -ini eýeledi

2022-nji ýylyň dowamynda dünýäde 7,8 million töweregi elektrokar satyldy. Wall Street Journal gazetiniň hasaplamalaryna görä, bu tutuş bazaryň 10% töweregi - neşir muny rekord görkeziji diýip atlandyrýar. Elektrokarlaryň...