Gonsalo Iguain karýerasyny tamamlamagy karar etdi

  • 05.10.2022 10:36
  • 7639
Gonsalo Iguain karýerasyny tamamlamagy karar etdi

«Inter Maýaminiň» argentinaly hüjümçisi Gonsalo Iguain MLS (ABŞ-yň we Kanadanyň professional futbol ligasynyň) möwsümi tamamlanda, 34 ýaşynda karýerasyny tamamlaýar diýip, klubuň saýtynda habar berilýär.

Ýokary derejede çykyş edilen 17 ýarym ýylyň içinde Iguain 700 oýunda oýnap, olarda 300-denem kän gezek gol geçirdi. Iguain "Real" bilen birlikde Ispaniýanyň üç gezek çempiony boldy, "Ýuwentus" bilen A Seriýada üç gezek ýeňiş gazandy, şeýle hem "Çelsi" bilen Ýewropanyň Ligasyny utdy (2019 ýyl).
2015/16 möwsümde "Napoliniň" düzüminde  oýnan Iguain 36 gezek gol salyp, Italiýanyň çempionatynyň iň oňat bombardiri boldy.
Şeýle hem Iguainiň hasabynda Argentinanyň ýygyndysynyň düzüminde oýnalan 75 oýunda salnan 31 gol bar, şonuň bilen ol 2014-nji ýylyň dünýä çempionatynyň finalyna ýetipdi we iki gezek Amerikanyň Kubogynyň finalynda oýnapdy.
MLS-iň yzygider geçirilýän çempionaty 9-njy oktýabrda, pleý-off - 5-nji noýabrda tamamlanar.


şu gün 09:09
4343

Argentina Awstraliýadan üstün çykyp, dünýä çempionatynyň çärýek finalyna çykdy

Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň 1/8 final duşuşygynda Argentinanyň futbolçylary Awstraliýadan üstün çykdylar. Al-Raýanda geçen duşuşyk 2:1 hasabynda tamamlandy. Argentinanyň düzüminde Lionel...

düýn 23:29
5778

Niderlandlar ABŞ-ny ýeňip, dünýä çempionatynyň 1/4 finalyna çykdylar

Niderlandlar Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň çärýek finalyna çykmagy başaran ilkinji ýygyndy boldy. 1/8 final tapgyrynda olar ABŞ-ny 3:1 hasabynda ýeňdiler. Ýeňiji bolanlaryň düzüminde Memfis...

düýn 16:06
12163

Şotlandiýada futbolçylar üçin täze düzgünler girizilýär

Şotlandiýada profess­ional futbolçylara oýnuň öňüsyrasynda we ondan soňky gün tür­genleşiklerde kelle bilen oýnamak gadagan ediler. Bu Glazgo uniwersitetiniň öňki oýunçylaryň kelle beýnisiniň kesellerin­den üç...

düýn 09:19
13023

Dünýä çempionaty — 2022-niň 13-nji oýun gününiň netijeleri

Dünýä çempionaty — 2022-niň 13-nji oýun güni tamamlandy. 2-nji dekabrda Katarda toparlaýyn tapgyryň 3-nji tapgyrynyň soňky 4 sany duşuşygy geçirildi. G topar Doha, «974» stadiony Serbiýa – Şweýsariýa – 2:3 (2:2)...