Angliýada elektrik energiýasyny tygşytlamak üçin futbol oýunlarynyň wagty üýtgedilip bilner

  • 24.09.2022 12:44
  • 10948
Angliýada elektrik energiýasyny tygşytlamak üçin futbol oýunlarynyň wagty üýtgedilip bilner

Angliýanyň futbol ligasy (EFL) elektrik energiýasy üçin hasaplaryň galdyrylandygy sebäpli tygşytlylyk maksady bilen oýunlary gündizki wagta geçirmek meselesine sereder. Bu barada The Independent habar berýär. 

EFL ýurduň ikinji-dördünji diwiziony aralygyndaky toparlary birleşdirýär. Şunlukda, liganyň pikir soraşygyna 40 klub gatnaşdy, olaryň 63%-i oýunlaryň has irräk wagta geçirilmegi üçin ses berdiler. 
Şunuň ýaly çäre Angliýanyň Kubogynyň oýunlaryna hem degişli edilip bilner. 
Şeýle hem The Independent bir bölegi EFL-iň klublaryna gitjek maliýe serişdeleriniň Angliýasynyň premýer-ligasynyň (APL) klublarynyň arasynda täzeden paýlanmagynyň mümkindigini habar berýär. Şeýle-de , EFL-niň toparlarynyň 38%-i öz işgärleriniň aýlyk haklaryny peseltmäge-de taýýar. 


şu gün 09:09
4343

Argentina Awstraliýadan üstün çykyp, dünýä çempionatynyň çärýek finalyna çykdy

Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň 1/8 final duşuşygynda Argentinanyň futbolçylary Awstraliýadan üstün çykdylar. Al-Raýanda geçen duşuşyk 2:1 hasabynda tamamlandy. Argentinanyň düzüminde Lionel...

düýn 23:29
5778

Niderlandlar ABŞ-ny ýeňip, dünýä çempionatynyň 1/4 finalyna çykdylar

Niderlandlar Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň çärýek finalyna çykmagy başaran ilkinji ýygyndy boldy. 1/8 final tapgyrynda olar ABŞ-ny 3:1 hasabynda ýeňdiler. Ýeňiji bolanlaryň düzüminde Memfis...

düýn 16:06
12163

Şotlandiýada futbolçylar üçin täze düzgünler girizilýär

Şotlandiýada profess­ional futbolçylara oýnuň öňüsyrasynda we ondan soňky gün tür­genleşiklerde kelle bilen oýnamak gadagan ediler. Bu Glazgo uniwersitetiniň öňki oýunçylaryň kelle beýnisiniň kesellerin­den üç...

düýn 09:19
13023

Dünýä çempionaty — 2022-niň 13-nji oýun gününiň netijeleri

Dünýä çempionaty — 2022-niň 13-nji oýun güni tamamlandy. 2-nji dekabrda Katarda toparlaýyn tapgyryň 3-nji tapgyrynyň soňky 4 sany duşuşygy geçirildi. G topar Doha, «974» stadiony Serbiýa – Şweýsariýa – 2:3 (2:2)...