KHBS: “Barselona” maliýe “feýr-pleýini” bozandygy üçin Çempionlar ligasyndan aýrylyp bilner

  • 24.08.2022 18:41
  • 19738
KHBS: “Barselona” maliýe “feýr-pleýini” bozandygy üçin Çempionlar ligasyndan aýrylyp bilner

Ýewropanyň Futbol assosiasiýalarynyň birleşigi (UEFA) Ispaniýanyň “Barselona” klubuny maliýe “feýr-pleýini” bozandygy üçin Çempionlar ligasyna gatnaşmakdan çetleşdirip biler. Bu barada “The Times” gazeti habar berdi diýip, TASS belleýär.

Çeşmäniň maglumatlaryna görä, UEFA sentýabr aýynda 2020-nji ýyldan 2021-nji ýyl aralygynda maliýe “feýr-pleýiniň” düzgünlerini bozan on klub üçin sanksiýalar barada yglan etmäge taýýarlanýar. “Barselonadan” başga-da, bu sanawa “PSŽ”, “Ýuwentus”, “Inter” we “Roma” girdi.
Şu tomus “Barselona” goragçylar Andreas Kristensen we Žýul Kunde, ýarym goragçylar Rafinýa we Frank Kessýe, hüjümçi Robert Lewandowskiý geçdi. Transfermarkt portalynyň maglumatlaryna görä, bu transferler klub üçin 153 mln ýewro düşdi. Şol bir wagtyň özünde “Barselonanyň” ýolbaşçylygy häzire çenli Kundeni Ispaniýanyň çempionatyna gatnaşmak üçin hasaba alyp bilenok. “As” gazetiniň maglumatlaryna görä, katalon kluby ony hasaba almak üçin töleg sanawnamasynda, takmynan, 20 mln ýewro boşatmaly.
Ispaniýanyň çempionatynyň häzirki möwsüminde “Barselona” dört utuk gazanyp, iki tapgyryň jemi boýunça bäşinji orny eýeleýär. Geçen möwsüm “Barselona” milli çempionatda ikinji bolup, 6-njy sentýabrda başlajak Çempionlar ligasynyň toparlaýyn tapgyrynda çykyş etmäge hukuk gazandy.
Maliýe “feýr-pleýi” 2011-nji ýyldan bäri hereket edýär. Düzgüne laýyklykda, UEFA-nyň howandarlygynda geçirilýän ýaryşlara gatnaşmaga hukuk gazanýan klublaryň beýleki klublaryň, öz oýunçylarynyň, sosial we salgyt gulluklarynyň öňünde häzirki möwsüm üçin möhleti geçen maliýe borçnamalary bolmaly däl.


02.12.2022 16:31
8635

UEFA-nyň Milletler ligasynyň jemleýji ýaryşy Niderlandlarda geçer

Milletler ligasynyň jemleýji oýunlary Niderlandlarda geçer. Bu barada UEFA-nyň resmi saýty  habar berýär. Mini-turnire A Liganyň ýeňiji toparlary gatnaşar. "UEFA-nyň Milletler ligasynyň final oýunlaryny kabul etmek...

20.11.2022 20:39
23246

“Barselona” dünýä çempionatynyň rekordyny goýdy

Ispaniýanyň “Barselona” futbol klubunyň metbugat gullugy klubuň 17 oýunçysynyň Katarda geçiriljek dünýä çempionaty üçin öz milli ýygyndylaryna çagyrylandygyny habar berdi. Bu ähli dünýä çempionatynyň taryhynda...

18.11.2022 15:56
11812

Türkiýe 2028-nji ýa-da 2032-nji ýyllaryň futbol boýunça Ýewropa çempionatlaryny geçirmek üçin arza berdi

Türkiýe 2028-nji ýa-da 2032-nji ýyllarda futbol boýunça Ýewropa çempionatlaryny geçirmek üçin UEFA arza berdi diýip, Anadolu ýazýar. UEFA-nyň beýannamasynda 2028-nji we 2032-nji ýyllaryň çempionatlaryny geçirmäge...

08.11.2022 07:44
20579

Ýewropa ligasynyň 1/16 final tapgyrynyň bije çekişliginiň netijeleri

7-nji noýabrda Şweýsariýanyň Nýon şäherinde Ýewropa ligasynyň 2022/2023 möwsüminiň 1/16 tapgyrynyň bijeler çekildi. Netijede şu jübütler emele geldi: «Barselona» — «Mançester Ýunaýted»; «Ýuwentus» — «Nant»; «Sporting»...