Iýuldan başlap «Türkmenistan» awiakompaniýasy Russiýa hepdede 4 gezek uçuş edip başlady

  • 02.07.2022 08:40
  • 45266
Iýuldan başlap «Türkmenistan» awiakompaniýasy Russiýa hepdede 4 gezek uçuş edip başlady

Iýuldan başlap «Türkmenhowaýollary» Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky gatnawlaryň sanyny hepdede dört gezege çenli köpeltdi diýip, awiakompaniýanyň Russiýa Federasiýasyndaky wekilhanasynyň saýtynda habar berilýär.

Gatnawlar Aşgabadyň Halkara howa menzilinden Moskwanyň Domodedowo howa menziline we Kazan şäheriniň Halkara howa menziline amala aşyrylar.Moskwadan yzyna gaýdýan uçarlar Türkmenbaşy şäherine, Kazandan gelýänler bolsa Türkmenabat şäherine gonar.

Aşgabat-Kazan-Türkmenabat gatnawlary şu aşakdaky tertipde ýerine ýetiriler:

  • her çarşenbe güni Aşgabatdan uçýan wagty 14:55, Kazana gonýan wagty 16:30, Kazandan uçýan wagty 18:30, Türkmenabada gonýan wagty 23:30;
  • her ýekşenbe güni Aşgabatdan uçýan wagty 20:30, Kazana gonýan wagty 22:05, Kazandan uçýan wagty 23:35, Türkmenabada gonýan wagty 04:45.

Aşgabat-Moskwa-Türkmenbaşy gatnawlary şu aşakdaky tertipde ýerine ýetiriler:

  • her sişenbe güni Aşgabatdan uçýan wagty 19:25, Moskwa gonýan wagty 21:15, Moskwadan uçýan wagty 22:45, Türkmenbaşa gonýan wagty 04:15;
  • her penşenbe güni Aşgabatdan uçýan wagty 07:35, Moskwa gonýan wagty 09:25, Moskwadan uçýan wagty 10:55, Türkmenbaşa gonýan wagty 16:25.

Russiýadan gaýdýan gatnawlara awiapetegi «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Sankt-Peterburgdaky baş agentliginden (8(812)4599899; mob.tel. +79119300080, avia@itmgroup.ru), ýa-da Moskwanyň Domodedowo howa menziliniň kassasyndan satyn alyp bolar.


21.06.2024 15:58
11062

«Altyn gapy» dükany amatly bahadan daşky we içki gapylary hödürleýär

«Altyn gapy» dükany müşderileriň islegine görä saýlamak üçin gapylaryň giň toplumyny hödürleýär. Dükanda ýokary hilli türk, belarus, hytaý gapylary, şeýle hem Türkmenistanda öndürilen gapylar amatly bahadan hödürlenýär...

18.06.2024 18:26
30229

Aşgabatda öýde we howluda gurnalýan basseýnleriň dürli görnüşlerini nireden satyn alyp bolýar?

Tomus möwsüminde dynç almak üçin hökman deňze gitmeli diýip kim aýdypdyr? INTEX dükany maşgalaňyz üçin “deňizde dynç alşy” öýüňizden gurnamagy teklip edýär. Munuň üçin öýde-howlularda gurnalýan basseýnler ýerine...

11.06.2024 14:27
27002

Şamelek Pavilion toý dabaralary üçin Türkmenistanda ilkinji bolup üçegi aýna ýaly dury palatkalaryny hödürleýär

“Şamelek Pavilion” Türkmenistanda ilkinji bolup toý dabalary, sadakalar, doglan günler, şeýle hem köp adamly beýleki dabaralar üçin niýetlenen üçegi aýna ýaly dury, özboluşly bezegi bolan ýewro palatka hyzmatyny...

11.06.2024 13:49
20612

Aşgabatdaky «Awtomobil ulag hyzmaty» kiçi awtobus we ýeňil taksi sürüjilerini işe çagyrýar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti kiçi göwrümli awtobuslaryň hem-de ýeňil taksi awtoulaglarynyň sürüjilerini işe çagyrýar. Hususan-da, "BC" topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik...