Iýuldan başlap «Türkmenistan» awiakompaniýasy Russiýa hepdede 4 gezek uçuş edip başlady

  • 02.07.2022 08:40
  • 44225
Iýuldan başlap «Türkmenistan» awiakompaniýasy Russiýa hepdede 4 gezek uçuş edip başlady

Iýuldan başlap «Türkmenhowaýollary» Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky gatnawlaryň sanyny hepdede dört gezege çenli köpeltdi diýip, awiakompaniýanyň Russiýa Federasiýasyndaky wekilhanasynyň saýtynda habar berilýär.

Gatnawlar Aşgabadyň Halkara howa menzilinden Moskwanyň Domodedowo howa menziline we Kazan şäheriniň Halkara howa menziline amala aşyrylar.Moskwadan yzyna gaýdýan uçarlar Türkmenbaşy şäherine, Kazandan gelýänler bolsa Türkmenabat şäherine gonar.

Aşgabat-Kazan-Türkmenabat gatnawlary şu aşakdaky tertipde ýerine ýetiriler:

  • her çarşenbe güni Aşgabatdan uçýan wagty 14:55, Kazana gonýan wagty 16:30, Kazandan uçýan wagty 18:30, Türkmenabada gonýan wagty 23:30;
  • her ýekşenbe güni Aşgabatdan uçýan wagty 20:30, Kazana gonýan wagty 22:05, Kazandan uçýan wagty 23:35, Türkmenabada gonýan wagty 04:45.

Aşgabat-Moskwa-Türkmenbaşy gatnawlary şu aşakdaky tertipde ýerine ýetiriler:

  • her sişenbe güni Aşgabatdan uçýan wagty 19:25, Moskwa gonýan wagty 21:15, Moskwadan uçýan wagty 22:45, Türkmenbaşa gonýan wagty 04:15;
  • her penşenbe güni Aşgabatdan uçýan wagty 07:35, Moskwa gonýan wagty 09:25, Moskwadan uçýan wagty 10:55, Türkmenbaşa gonýan wagty 16:25.

Russiýadan gaýdýan gatnawlara awiapetegi «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Sankt-Peterburgdaky baş agentliginden (8(812)4599899; mob.tel. +79119300080, avia@itmgroup.ru), ýa-da Moskwanyň Domodedowo howa menziliniň kassasyndan satyn alyp bolar.


30.11.2022 18:51
57742

Türkmenistanda dalaşgärlere harby çagyryşy yza süýşürmäge hukuk berýän Kanun çap edildi

Türkmenistanda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine ýüz tutýan dalaşgärlere harby gulluga çagyryş möhletini yza süýşürmäge mümkinçilik berýän «Harby borçlulyk we harby gulluk hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna...

30.11.2022 01:06
47258

Türkmenistana sowuk hem ýagynly howa aralaşýar

Türkmenistanda eýýäm şu hepdäniň ortalaryndan howanyň üýtgäp, sowuk hem ýagynly howa akymynyň aralaşmagyna garaşylýar. Sişenbe güni demirgazykda sebitlerde gije termometriň sütünjigi -2 — -7 gradusa düşüp biler...

18.11.2022 08:26
23432

S7 Airlines dekabrda Türkmenistana uçuşlarynyň sanyny artdyrar

S7 Airlines rus awiakompanýasy 2022-nji ýylyň dekabr aýyndan başlap, Moskwa-Türkmenbaşy-Moskwa ugry boýunça howa gatnawlarynyň sanyny artdyrar. Täze ýola goýuljak gatnaw penşenbe güni amala aşyrylar — diýlip, Russiýa...

14.11.2022 21:01
52887

«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň halkara gatnawlarynyň täzelenen tertibi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi saýtynda halkara howa gatnawlarynyň 2022-nji ýylyň 30-njy oktýabryndan hereket edýän ugurlaryny we rejesini neşir etdi. Uçuşyň ugry Gatnaw belgisi Uçýan güni Uçyan wagty Gonýan...