Iýuldan başlap «Türkmenistan» awiakompaniýasy Russiýa hepdede 4 gezek uçuş edip başlady

  • 02.07.2022 08:40
  • 44489
Iýuldan başlap «Türkmenistan» awiakompaniýasy Russiýa hepdede 4 gezek uçuş edip başlady

Iýuldan başlap «Türkmenhowaýollary» Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky gatnawlaryň sanyny hepdede dört gezege çenli köpeltdi diýip, awiakompaniýanyň Russiýa Federasiýasyndaky wekilhanasynyň saýtynda habar berilýär.

Gatnawlar Aşgabadyň Halkara howa menzilinden Moskwanyň Domodedowo howa menziline we Kazan şäheriniň Halkara howa menziline amala aşyrylar.Moskwadan yzyna gaýdýan uçarlar Türkmenbaşy şäherine, Kazandan gelýänler bolsa Türkmenabat şäherine gonar.

Aşgabat-Kazan-Türkmenabat gatnawlary şu aşakdaky tertipde ýerine ýetiriler:

  • her çarşenbe güni Aşgabatdan uçýan wagty 14:55, Kazana gonýan wagty 16:30, Kazandan uçýan wagty 18:30, Türkmenabada gonýan wagty 23:30;
  • her ýekşenbe güni Aşgabatdan uçýan wagty 20:30, Kazana gonýan wagty 22:05, Kazandan uçýan wagty 23:35, Türkmenabada gonýan wagty 04:45.

Aşgabat-Moskwa-Türkmenbaşy gatnawlary şu aşakdaky tertipde ýerine ýetiriler:

  • her sişenbe güni Aşgabatdan uçýan wagty 19:25, Moskwa gonýan wagty 21:15, Moskwadan uçýan wagty 22:45, Türkmenbaşa gonýan wagty 04:15;
  • her penşenbe güni Aşgabatdan uçýan wagty 07:35, Moskwa gonýan wagty 09:25, Moskwadan uçýan wagty 10:55, Türkmenbaşa gonýan wagty 16:25.

Russiýadan gaýdýan gatnawlara awiapetegi «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Sankt-Peterburgdaky baş agentliginden (8(812)4599899; mob.tel. +79119300080, avia@itmgroup.ru), ýa-da Moskwanyň Domodedowo howa menziliniň kassasyndan satyn alyp bolar.


düýn 17:36
25645

Fewralyň ilkinji günleri Türkmenistanda ýagyşly, ýöne maýyl bolar

Fewral aýynyň ilkinji günlerinde Türkmenistanda maýyl, emma ýagyşly howa bolar. Ýurdumyzyň sebitlerinde +19 gradusa çenli gyzar. Bu barada Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa...

30.01.2023 15:34
37896

Turkish Airlines Türkmenbaşy-Stambul gatnawlarynyň peteklerini arzanlatdy

Turkish Airlines awiakompaniýasy Türkmenbaşy — Stambul — Türkmenbaşy ugry boýunça gatnawlarynyň petekleriniň bahasyny arzanlatdy. Atavatan Türkmenistan neşiriniň berýän maglumatlaryna görä, gidiş-geliş petegini...

29.01.2023 15:38
34499

Türkmenistanyň käbir ýerlerinde howa +20 gradusa çenli maýlar

Türkmenistanda uzaga çeken adatdan daşary aýazly howa geljek hepdede gowşar. Ýurdumyzyň käbir ýerlerinde +20 gradusa çenli maýyl bolar diýip, «Meteožurnal» neşiri ýazýar. Howanyň maýlamagy sowuk howa akymynyň Alynky...

28.01.2023 08:37
49061

«Türkmenhowaýollary» 1-nji fewraldan halkara gatnawlarynyň tertibini neşir etdi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi saýtynda halkara howa gatnawlarynyň 2023-nji ýylyň 1-nji fewralyndan hereket edýän ugurlaryny we rejesini neşir etdi. Gatnawlar Aşgabat halkara howa menzilinden amala aşyrylar...