UFC-niň çempiony Sterling sentýabrda iň ýeňil agramda guşagyny gorar

  • 18.06.2022 16:06
  • 15608
UFC-niň çempiony Sterling sentýabrda iň ýeňil agramda guşagyny gorar

Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) çempiony Aljameýn Sterling sentýabr aýynda titul goragyny geçirer. Bu barada MMA Fighting habar berýär. Muny RIA Nowosti ýetirýär.

Sterlingiň garşydaşy Ti Jeý Dillaşou bolup, söweş 10-njy sentýabrda UFC 279 turniriniň çäginde meýilleşdirilýär. Söweşiň geçiriljek ýeri soňrak yglan ediler.
Aprel aýynda Sterling eminleriň aýrybaşga kararlary bilen Pýotr Ýany ýeňdi. Söweşden soň russiýaly söweşiji eminleriň gelen netijesi bilen razylaşmady we rewanş talap etdi. 2021-nji ýylda Sterlinge garşy birinji söweşde Ýan garşydaşynyň kellesine gadagan edilen dyz bilen urgudan soň diskwalifikasiýa sebäpli UFC-niň çempiony titulyny ýitirdi. 
Öň, Ýan indiki söweşiniň 3-nji sentýabrda Parižde geçiriljek UFC turnirinde bolmagynyň mümkindigini aýtdy. Göz öňünde tutulýan garşydaşyň ady heniz aýdylanok. 


düýn 07:49
9769

Bloger Jeýk Pol boks söweşinde UFC-niň öňki çempionyndan üstün çykdy

Amerikaly bloger Jeýk Pol boks düzgünleri boýunça geçirilen söweşde UFC-niň öňki çempiony amerikaly Maýk Perrini ýeňdi. Tampada (Florida ştaty, ABŞ) geçirilen söweş altynjy raundda nokaut bilen tamamlandy.  Ilkibaşda...

19.07.2024 12:46
11976

Dias – Maswidal tutluşygynyň petekleriniň satuwy garaşylan netijäni bermedi

Kaliforniýa ştatynyň Atletika komissiýasy (CSAC) amerikaly söweşijiler Neýt Dias bilen Horhe Maswidalyň arasyndaky boks söweşi üçin petek satuwyndan gazanylan girdejini mälim etdi. Söweşi gurnaýjylar peteklerden...

15.07.2024 12:05
10863

Makgregor UFC bilen 2024-nji ýylyň ahyryna çenli söweşmek barada ylalaşdy

Ýarym ýeňil we ýeňil agram derejelerinde UFC-niň öňki çempiony Konor Makgregor 2024-nji ýylyň ahyryna çenli UFC-de söweş geçirjekdigini tassyklady. Bu barada ol X sosial ulgamynda habar berdi. Makgregoryň aýtmagyna...

09.07.2024 22:46
8515

Pereýra 2024-nji ýylyň birinji ýarymynda UFC-niň iň gowy söweşijisi boldy

UFC promouşeni resmi saýtynda 2024-nji ýylyň birinji ýarymynda liganyň iň gowy söweşijileriniň reýtingini hödürledi. Birinji orny Aleks Pereýra (11-2) eýeledi. UFC 300 we UFC 303 ýaryşlarynyň esasy söweşlerinde...