UFC-niň çempiony Sterling sentýabrda iň ýeňil agramda guşagyny gorar

  • 18.06.2022 16:06
  • 15224
UFC-niň çempiony Sterling sentýabrda iň ýeňil agramda guşagyny gorar

Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) çempiony Aljameýn Sterling sentýabr aýynda titul goragyny geçirer. Bu barada MMA Fighting habar berýär. Muny RIA Nowosti ýetirýär.

Sterlingiň garşydaşy Ti Jeý Dillaşou bolup, söweş 10-njy sentýabrda UFC 279 turniriniň çäginde meýilleşdirilýär. Söweşiň geçiriljek ýeri soňrak yglan ediler.
Aprel aýynda Sterling eminleriň aýrybaşga kararlary bilen Pýotr Ýany ýeňdi. Söweşden soň russiýaly söweşiji eminleriň gelen netijesi bilen razylaşmady we rewanş talap etdi. 2021-nji ýylda Sterlinge garşy birinji söweşde Ýan garşydaşynyň kellesine gadagan edilen dyz bilen urgudan soň diskwalifikasiýa sebäpli UFC-niň çempiony titulyny ýitirdi. 
Öň, Ýan indiki söweşiniň 3-nji sentýabrda Parižde geçiriljek UFC turnirinde bolmagynyň mümkindigini aýtdy. Göz öňünde tutulýan garşydaşyň ady heniz aýdylanok. 


20.11.2022 12:26
22307

Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň çempiony boldy

Russiýaly pälwan Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň guşagyny almak ugrundaky titul tutluşygynda braziliýaly türgen Patriki Freýreni ýeňdi. Bellator 288 turniri şenbä geçilen gije Çikagoda geçdi. Nurmagomedow...

19.11.2022 18:13
29069

Fýodor Ýemelýanenko karýerasynda soňky göreşini 4-nji fewralda Beýdere garşy geçirer

Garyşyk stiliň russiýaly pälwany Fýodor Ýemelýanenko amerikaly türgen Raýan Beýdere garşy karýerasynda soňky tutluşygyny geçirer. Bu barada anna güni Bellator guramasynyň metbugat gullugy habar berdi. Agyr agramda...

16.11.2022 14:05
18756

Islam Mahaçew UFC-niň iň gowy söweşijileriniň reýtinginde ikinji orna çykdy

Ýeňil agramda Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) çempiony Islam Mahaçew agram kategoriýasyna garamazdan promouşeniň reýtinginde üçünji orundan ikinji orna galdy. Bu barada guramanyň saýtyna salgylanyp, rsport.ria...

14.11.2022 18:27
26103

UFC Mahaçew bilen Wolkanowskiniň arasyndaky söweşi yglan etdi

Absolýut söweş çempionaty (UFC) resmi Telegram kanalynda ýeňil agramda guramanyň çempiony titulynyň eýesi, garyşyk stiliň (MMA) russiýaly söweşijisi Islam Mahaçew bilen ýarym ýeňil diwizionda çempion hem-de agram...