1-nji iýundan Türkmenabat-Kazan yzygiderli howa gatnawlary dikeldilýär

  • 27.05.2022 09:22
  • 38866
1-nji iýundan Türkmenabat-Kazan yzygiderli howa gatnawlary dikeldilýär

1-nji iýunda «Türkmenhowaýollary» Tatarystanyň Kazan şäherinden Türkmenabada ilkinji yzygiderli howa gatnawyny amala aşyrar.  Ondan soňra howa gatnawlary her hepdäniň çarşenbe günleri ýerine ýetiriler diýip, Kazanyň halkara howa menziliniň saýty habar berýär.

1-nji iýuldan «Türkmenhowaýollary» Aşgabat-Kazan-Aşgabat ugry boýunça yzygiderli howa gatnawlaryny dikelder. Bu gatnawlar anna we ýekşenbe günleri amala aşyrylar.
«Türkmenhowaýollarynyň» rus wekilliginiň saýtynyň habar bermegine görä, ýerleşdirmäniň artdyrylmagy netijesinde 1-nji iýuna meýilleşdirilen Kazan-Türkmenabat uçuşy üçin goşmaça boş orunlar peýda boldy. Goşmaça orunlar üçin petekleriň satuwy 27-nji maýda başlanar.


30.11.2022 18:51
45219

Türkmenistanda dalaşgärlere harby çagyryşy yza süýşürmäge hukuk berýän Kanun çap edildi

Türkmenistanda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine ýüz tutýan dalaşgärlere harby gulluga çagyryş möhletini yza süýşürmäge mümkinçilik berýän «Harby borçlulyk we harby gulluk hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna...

30.11.2022 01:06
42193

Türkmenistana sowuk hem ýagynly howa aralaşýar

Türkmenistanda eýýäm şu hepdäniň ortalaryndan howanyň üýtgäp, sowuk hem ýagynly howa akymynyň aralaşmagyna garaşylýar. Sişenbe güni demirgazykda sebitlerde gije termometriň sütünjigi -2 — -7 gradusa düşüp biler...

18.11.2022 08:26
23176

S7 Airlines dekabrda Türkmenistana uçuşlarynyň sanyny artdyrar

S7 Airlines rus awiakompanýasy 2022-nji ýylyň dekabr aýyndan başlap, Moskwa-Türkmenbaşy-Moskwa ugry boýunça howa gatnawlarynyň sanyny artdyrar. Täze ýola goýuljak gatnaw penşenbe güni amala aşyrylar — diýlip, Russiýa...

14.11.2022 21:01
52669

«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň halkara gatnawlarynyň täzelenen tertibi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi saýtynda halkara howa gatnawlarynyň 2022-nji ýylyň 30-njy oktýabryndan hereket edýän ugurlaryny we rejesini neşir etdi. Uçuşyň ugry Gatnaw belgisi Uçýan güni Uçyan wagty Gonýan...