Ukraina «Ýewrowideniýe – 2022» aýdym-saz bäsleşiginde ýeňiş gazandy

  • 15.05.2022 15:35
  • 17785
Ukraina «Ýewrowideniýe – 2022» aýdym-saz bäsleşiginde ýeňiş gazandy

“Ýewrowideniýe – 2022” aýdym-saz bäsleşiginiň finalynda Ukrainanyň Kalush Orchestra topary ýeňiji boldy. Baýrak alanlaryň üçlügine Beýik Britaniýa bilen Ispaniýa hem girýär. Bu barada BBC News habar berdi.

“Stefania” aýdymy tomaşaçylaryň ses bermeleriniň netijesi yglan edilenden soň birinji orny eýeledi. Solist Oleg Psýuk bu aýdymy öz ejesine, şeýle-de öz çagalaryny uruş belasyndan goraýan ähli aýallara bagyşlady. Bu ýyl bäsleşik Italiýanyň Turin şäherinde geçirildi. 
Kalush 2019-njy ýylda döredilen rep-topary bolup, onuň ady Ukrainanyň Iwano-Frankowsk welaýatynyň Kaluş şäheriniň ady bilen baglanyşyklydyr.
Ukrainanyň prezidenti Wladimir Zelenskiý topary aýdym-saz bäsleşiginde ýeňiş gazanmagy bilen gutlady.
Tomaşaçylaryň we emin agzalarynyň ses bermeleriniň umumy netijesine görä, Ukraina 631 bal bilen ýeňiş gazandy. Ikinji orny 466 bal bilen Beýik Britaniýa eýeledi. Bu ýurtdan “Space Man” aýdymy bilen aýdymçy Sem Raýder çykyş etdi. Üçünji orny Ispaniýa – aýdymçy Şanel “SloMo” aýdymy bilen eýeledi. 
Şeýle-de, ýeňijileriň bäşligine Şwesiýa we Serbiýa girdi. Şwesiýadan “Hold Me Closer” aýdymy bilen aýdymçy Korneliýa Ýakobs, Serbiýadan “In Corpore Sano” kompozisiýasy bilen Konstrakta çykyş etdi. 


15.12.2022 12:06
5983

Fransiýanyň wekili Lissandro «Çagalaryň Ýewrowideniýesinde» ýeňiş gazandy

Fransiýanyň wekili Lissandro Ermenistanda geçen «Çagalaryň Ýewrowideniýesi» bäsleşiginde üstün çykdy, diýip saz şüweleňiniň resmi saýtynda habar berilýär. On üç ýaşly Lissandro Oh Maman! rok-n-rol kompozisiýasy...

24.11.2022 16:00
3156

«Ýewrowideniýe-2023-de» ses bermegiň täze düzgünleri hereket eder

«Ýewrowideniýe-2023-de» ses bermegiň täze düzgünleri hereket eder. Indi bu bäsleşige gatnaşyjylaryň ykbalyny diňe tomaşaçylar çözer diýip, bäsleşigiň resmi saýtynda habar berilýär. Emin agzalaryny halkara saz bäsleşiginiň...

10.10.2022 08:55
3455

2023-nji ýylda «Ýewrowideniýe» Liwerpulda geçer

2023-nji ýylda "Ýewrowideniýe" aýdym-saz bäsleşigi iňlis Liwerpulynda geçer. Bu barada anna güni Ýewropa habarlar birleşigi bilen bilelikde ýeňijiniň sargydyny saýlan  Bi-bi-si habar beriş korporasiýasynyň ýaýlymynda...

30.09.2022 11:06
2248

2023-nji ýylda “Ýewrowideniýe” Liwerpulda ýa-da Glazgoda geçiriler

“Ýewrowideniýe” halkara aýdym-saz bäsleşigi 2023-nji ýylda Liwerpulda ýa-da Glazgoda geçiriler. Bu barada “Bi-bi-si” habar berdi diýip, centralasia.media belleýär. “Ýewrowideniýe-2023-i” geçirmek hukugyna dalaş...