Apple kompaniýasy iPod çykarmagyny bes edýär

  • 13.05.2022 08:55
  • 6813
Apple kompaniýasy iPod çykarmagyny bes edýär

Apple amerikan korporasiýasy iPod aýdym-saz pleýerini çykarmagyny bes edýär. Bu barada korporasiýanyň saýtynda habar berilýär. 

“20 ýyldan gowrak wagt ozal peýda bolan iPod aýdym-sazyňy ýola alyp gitmek mümkinçiligi bilen dünýädäki ulanyjylary özüne çekmegi başardy. Häzirki wagtda bu mümkinçilik Apple-iň ähli önümler hataryna birikdirildi. Apple Music programmasynyň üsti bilen ulanyjylar üçin 90 milliondan gowrak aýdym we 30 müň pleýlist elýeterli” – diýlip, beýannamada aýdylýar.

Kompaniýa häzire çenli iPod-yň ýüz millionlarça adama aýdym-sazy elýeterli edendigini we olary diňlemegiň hem-de ýaýratmagyň usullaryny üýtgedip, aýdym-saz pudagyna täsirini ýetirendigini belleýär. 

“iPod-yň ruhy ýaşamagyny dowam eder. Biz onuň funksiýasyny iPhone-dan başlap, Apple Watch sagatlaryna, Mac noutbuklaryna, iPad planşetlerine we Apple TV wideogurluşlaryna çenli ähli gurluşlarymyza girizdik. Apple Music serwisi bolsa “Giňişlik audiosy” funksiýasy bilen ýokary hilli sesi üpjün eder” – diýip, Apple-iň halkara marketing boýunça uly wise-prezidenti Greg Joswiak belledi.

Kompaniýa iPod pleýerini heniz bar wagty Apple saýty arkaly ýa-da resmi dükanlarda satyn alyp boljakdygyny habar berýär. 

Öň, Apple kompaniýasynyň geçen çärýegiň jemi boýunça girdejisiniň geçen ýylky görkeziji bilen deňeşdirilende 9% ýokarlanandygy mälim boldy. Muny kompaniýanyň hasabaty delillendirýär. 26-njy martda tamamlanan üç aýlyk hasabat döwründe kompaniýanyň girdejisi 97,278 mlrd dollara barabar boldy. 


30.11.2022 16:04
5792

Apple iPhone üçin 2022-nji ýylyň iň gowy goşundysyny saýlady

Amerikanyň Apple kompaniýasy Instagrama meňzeş BeReal diýlip atlandyrylýan goşundyny iPhone smartfonlary üçin iň gowy goşundy hökmünde saýlady. Bu barada Kupertinodaky korporasiýanyň saýtynda habar berilýär. Taslama...

29.11.2022 16:46
15452

Apple Hytaýyň Foxconn zawodyndaky nägilelikler sebäpli 6 mln iPhone Pro ýitirip biler

Apple kompaniýasynyň Hytaýyň Çžençžou şäherindäki zawodynda bolup geçýän nägilelikler 2022-nji ýylda 6 mln iPhone Pro-nyň kem bolmagyna getirer. Bu barada Bloomberg agentligine salgylanyp, incrussia.ru habar berýär...

17.11.2022 08:50
21959

ABŞ-da Stiw Jobsuň köne şypbygy 218 müň dollara satyldy

Apple kompaniýasyny esaslandyryjy Stiw Jobsuň 1970-1980-nji ýyllarda geýen şypbygy ABŞ-da auksionda 218 750 dollara satyldy. Bu barada duşenbe güni CNN telekompaniýasy habar berdi. Birkenstock brendiniň sandalynyň...

10.11.2022 13:05
5616

HHR-da epidemiýa garşy çäreler sebäpli iPhone 14-iň önümçiligi haýallady

Hytaý tarapyndan koronawirus ýokanjyna garşy göreşe gönükdirilen çäklendiriş çäreleri Apple kompaniýasynyň iPhone smartfonlarynyň iki sany täze modeliniň önümçiligine ýaramaz täsirini ýetirdi. Bu barada  kompaniýanyň...