Artyk agramy üçin UFC-niň titulyndan mahrum edilen Oliweýra Getjiden üstün çykdy

  • 08.05.2022 20:23
  • 22829
Artyk agramy üçin UFC-niň titulyndan mahrum edilen Oliweýra Getjiden üstün çykdy

Braziliýaly pälwan Çarlz Oliweýra UFC 274 turniriniň Las-Wegasda geçen baş başa-baş göreşinde amerikaly Jastin Getjini ýeňdi we ony ýeňil agramda çempionyň titulyna eýe bolmak mümkinçiliginden mahrum etdi.

Tutluşyk birinji raundda braziliýalynyň ýeňşi bilen tamamlandy.
Oliweýra 2021-nji ýylyň maý aýynda amerikaly Maýkl Çendlerden üstün çykyp, ýeňil agramda çempionyň guşagyna eýe bolupdy. Ol, 2020-nji ýylda Getjini ýeňmek bilen öz karýerasyny soňlan russiýaly Habib Nurmagomedowdan soň, UFC-niň şu agramdaky ilkinji çempiony boldy.
Emma amerikaly türgen bilen göreşe çykmazynyň öňüsyrasynda Oliweýranyň agramy artyk gelip, öz titulyndan mahrum boldy-da, çempionyň guşagy eýesiz galdy.  
Indi 32 ýaşly braziliýalynyň hasabynda 33 ýeňiş we 8 ýeňliş bar, bir sany tutluşyk bolsa hasaba alynmady.
33 ýaşly Getjiniň  23 ýeňşi we 4 ýeňlişi bar.


20.11.2022 12:26
22326

Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň çempiony boldy

Russiýaly pälwan Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň guşagyny almak ugrundaky titul tutluşygynda braziliýaly türgen Patriki Freýreni ýeňdi. Bellator 288 turniri şenbä geçilen gije Çikagoda geçdi. Nurmagomedow...

19.11.2022 18:13
29093

Fýodor Ýemelýanenko karýerasynda soňky göreşini 4-nji fewralda Beýdere garşy geçirer

Garyşyk stiliň russiýaly pälwany Fýodor Ýemelýanenko amerikaly türgen Raýan Beýdere garşy karýerasynda soňky tutluşygyny geçirer. Bu barada anna güni Bellator guramasynyň metbugat gullugy habar berdi. Agyr agramda...

16.11.2022 14:05
18763

Islam Mahaçew UFC-niň iň gowy söweşijileriniň reýtinginde ikinji orna çykdy

Ýeňil agramda Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) çempiony Islam Mahaçew agram kategoriýasyna garamazdan promouşeniň reýtinginde üçünji orundan ikinji orna galdy. Bu barada guramanyň saýtyna salgylanyp, rsport.ria...

14.11.2022 18:27
26107

UFC Mahaçew bilen Wolkanowskiniň arasyndaky söweşi yglan etdi

Absolýut söweş çempionaty (UFC) resmi Telegram kanalynda ýeňil agramda guramanyň çempiony titulynyň eýesi, garyşyk stiliň (MMA) russiýaly söweşijisi Islam Mahaçew bilen ýarym ýeňil diwizionda çempion hem-de agram...