Şu ýyl köneljek iPhone smartfonlary belli boldy

  • 02.05.2022 17:04
  • 20577
Şu ýyl köneljek iPhone smartfonlary belli boldy

Insaýderleriň maglumatlaryna görä, şu ýyl iPhone 6S bilen iPhone 6S Plus we 2016-njy ýylyň iPhone SE smartfony iOS täzelenmelerini almaz. Bu barada TomsGuide portaly ýazýar diýip, Day.Az belleýär.

Geçen ýyl iOS 14-iň dolandyrmagynda işlän ähli iPhone smartfonlary iOS 15-i aldy. Ýöne operasion sistemanyň täze wersiýasynyň saklamak üçin köp ýer we işlemek üçin uly hasaplaýyş kuwwatyny talap edýändigi sebäpli, Apple smartfonlarynyň köne modelleri täzelenmez.

iOS 16 şu ýylyň iýun aýynda WWDC 2022 konferensiýasynda macOS 13 we Apple gurluşlary üçin beýleki programma üpjünçiliginiň täzelenmeleri bilen birlikde hödürlener.

Täze iOS gulplanan ekranda ulanyp boljak has uly interaktiw wijetleri we “çalt hereket” ýarlyklaryny öz içine alar. iOS 16-a täze saglyga gözegçilik ediş funksiýalary we Apple-den VR-AR garnitura goldawy hem goşular. 


28.03.2023 22:54
7990

iOS 17-de Apple özge çeşmelerden iPhone üçin goşundylary almaga mümkinçilik berer

iOS 17-de özge çeşmelerden iPhone üçin mobil goşundy dükanlaryna goldaw hödürlenip biler. Bu barada TechCrunch neşiri tanymal insaýder we Bloomberg-iň habarçysy Mark Gurmanyň sözlerine salgylanyp habar berýär....

24.03.2023 05:51
12178

Apple täze iOS 16.4-i hödürledi. Onda nämeler peýda boldy?

Apple kompaniýasy operasion ulgamynyň täze wersiýasyny hödürledi. iOS 16.3 ýakyn wagtda iOS 16.4 bilen çalşyrylar diýip, iPhones.ru ýazýar. Şu wagta çenli Release Candidate diýlip atlandyrylýan OС 16.4 döredijilere...

15.03.2023 23:51
14298

Apple Stiw Jobsuň eli bolmadyk ilkinji gezek täze gajet öndürer

Apple  kompaniýasy ilkinji gezek onuň esaslandyryjysy we öňki direktory Stiw Jobsuň eli bolmadyk täze gajeti çykarar. Finacial Times neşiriniň habar bermegine görä, ol üsti ýetirilen reallygyň garniturasy bolar...

13.03.2023 12:47
8168

Apple nusgawy aýdym-sazlaryň muşdaklary üçin täze aýdym-saz goşundysyny hödürledi

Apple kompaniýasy täze Apple Music Classical goşundysyny çykardy. Ol nusgawy sazlary diňlemek üçin aýratyn pleýerdir. The Verge neşiriniň habar bermegine görä, goşundy eýýäm AppStore-da peýda boldy, ýöne resmi...