UFC ýeňil agramda Oliweýra – Getji titul söweşini tassyklady

  • 07.03.2022 08:46
  • 12681
UFC ýeňil agramda Oliweýra – Getji titul söweşini tassyklady

UFC-niň metbugat gullugy Twitterde UFC-niň guşagyna eýe bolan braziliýaly Çarlz Oliweýra bilen öň wagtlaýyn titula eýe bolan 33 ýaşly amerikaly Jastin Getjiniň arasynda ýeňil agramda titul söweşiniň geçiriljekdigini resmi taýdan tassyklady. Söweş 8-nji maýa geçilýän gije Finiksdäki “Futprint-Sentr” stadionynda geçiriler. 

Ýatlap geçsek, Oliweýra amerikaly Maýkl Çendleri ýeňip, russiýaly Habib Nurmagomedow tarapyndan boşadylan ýeňil agramda UFC-niň guşagyna eýe boldy. Çarlz soňky gezek ABŞ-nyň wekili Dastin Porýe bilen söweşdi. Söweş UFC 269 turnirinde geçirildi we Oliweýranyň demikdiriji emel arkaly ýeňmegi bilen tamamlandy.
Jastin Getji soňky gezek 2021-nji ýylyň noýabr aýynda söweşdi we UFC 268-iň esasy söweşleriniň birinde emin agzalarynyň biragyzdan karar bermegi bilen Maýkl Çendleri ýeňdi. 
Şeýle-de, şwesiýaly Hamzat Çimaýew bilen braziliýaly Gilbert Býornsiň arasyndaky söweşiň hem senesi belli boldy. Duşuşyk 10-njy aprelde Jeksonwillde (ABŞ) UFC 273 turnirinde geçiriler. 


20.11.2022 12:26
22536

Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň çempiony boldy

Russiýaly pälwan Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň guşagyny almak ugrundaky titul tutluşygynda braziliýaly türgen Patriki Freýreni ýeňdi. Bellator 288 turniri şenbä geçilen gije Çikagoda geçdi. Nurmagomedow...

19.11.2022 18:13
29412

Fýodor Ýemelýanenko karýerasynda soňky göreşini 4-nji fewralda Beýdere garşy geçirer

Garyşyk stiliň russiýaly pälwany Fýodor Ýemelýanenko amerikaly türgen Raýan Beýdere garşy karýerasynda soňky tutluşygyny geçirer. Bu barada anna güni Bellator guramasynyň metbugat gullugy habar berdi. Agyr agramda...

16.11.2022 14:05
18846

Islam Mahaçew UFC-niň iň gowy söweşijileriniň reýtinginde ikinji orna çykdy

Ýeňil agramda Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) çempiony Islam Mahaçew agram kategoriýasyna garamazdan promouşeniň reýtinginde üçünji orundan ikinji orna galdy. Bu barada guramanyň saýtyna salgylanyp, rsport.ria...

14.11.2022 18:27
26205

UFC Mahaçew bilen Wolkanowskiniň arasyndaky söweşi yglan etdi

Absolýut söweş çempionaty (UFC) resmi Telegram kanalynda ýeňil agramda guramanyň çempiony titulynyň eýesi, garyşyk stiliň (MMA) russiýaly söweşijisi Islam Mahaçew bilen ýarym ýeňil diwizionda çempion hem-de agram...