Çarlz Oliweýra Dastin Porýeni ýeňip, ýeňil agramda çempionlyk guşagyny gorady

  • 13.12.2021 19:21
  • 12349
Çarlz Oliweýra Dastin Porýeni ýeňip, ýeňil agramda çempionlyk guşagyny gorady

Las-Wegasdaky (Newada, ABŞ) "Ti-Mobaýl Arenada" UFC 269 ýaryşy tamamlandy. Agşamyň esasy söweşinde UFC-niň ýeňil agramdaky çempiony braziliýaly Çarlz Oliweýra amerikaly Dastin Porýeni ýeňip, çempionlyk guşagyny gorady.

Oliweýra ýeňil agram derejesinde iň gowy söweşijileriň başyny çekýän Porýeni demikdiriji emel bilen ýeňmegi başardy. Bu söweşden öň hem Çarlz Oliweýra yzly-yzyna dokuz söweşde ýeňiş gazanyp gelýärdi.
Mundan başga-da, söweş agşamynyň görnükli duşuşyklarynyň birinde braziliýaly Amanda Nunýez amerikaly Julianne Penýadan ýeňildi. 32 ýaşly Penýa ikinji raundda demikdiriji emel ulandy we öz agramynda UFC-niň täze çempiony boldy. 33 ýaşly Nunýez UFC-de 2015-nji ýyldan bäri ýeňilmändi.


20.11.2022 12:26
22772

Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň çempiony boldy

Russiýaly pälwan Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň guşagyny almak ugrundaky titul tutluşygynda braziliýaly türgen Patriki Freýreni ýeňdi. Bellator 288 turniri şenbä geçilen gije Çikagoda geçdi. Nurmagomedow...

19.11.2022 18:13
29739

Fýodor Ýemelýanenko karýerasynda soňky göreşini 4-nji fewralda Beýdere garşy geçirer

Garyşyk stiliň russiýaly pälwany Fýodor Ýemelýanenko amerikaly türgen Raýan Beýdere garşy karýerasynda soňky tutluşygyny geçirer. Bu barada anna güni Bellator guramasynyň metbugat gullugy habar berdi. Agyr agramda...

16.11.2022 14:05
18964

Islam Mahaçew UFC-niň iň gowy söweşijileriniň reýtinginde ikinji orna çykdy

Ýeňil agramda Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) çempiony Islam Mahaçew agram kategoriýasyna garamazdan promouşeniň reýtinginde üçünji orundan ikinji orna galdy. Bu barada guramanyň saýtyna salgylanyp, rsport.ria...

14.11.2022 18:27
26331

UFC Mahaçew bilen Wolkanowskiniň arasyndaky söweşi yglan etdi

Absolýut söweş çempionaty (UFC) resmi Telegram kanalynda ýeňil agramda guramanyň çempiony titulynyň eýesi, garyşyk stiliň (MMA) russiýaly söweşijisi Islam Mahaçew bilen ýarym ýeňil diwizionda çempion hem-de agram...