Çarlz Oliweýra Dastin Porýeni ýeňip, ýeňil agramda çempionlyk guşagyny gorady

  • 13.12.2021 19:21
  • 12719
Çarlz Oliweýra Dastin Porýeni ýeňip, ýeňil agramda çempionlyk guşagyny gorady

Las-Wegasdaky (Newada, ABŞ) "Ti-Mobaýl Arenada" UFC 269 ýaryşy tamamlandy. Agşamyň esasy söweşinde UFC-niň ýeňil agramdaky çempiony braziliýaly Çarlz Oliweýra amerikaly Dastin Porýeni ýeňip, çempionlyk guşagyny gorady.

Oliweýra ýeňil agram derejesinde iň gowy söweşijileriň başyny çekýän Porýeni demikdiriji emel bilen ýeňmegi başardy. Bu söweşden öň hem Çarlz Oliweýra yzly-yzyna dokuz söweşde ýeňiş gazanyp gelýärdi.
Mundan başga-da, söweş agşamynyň görnükli duşuşyklarynyň birinde braziliýaly Amanda Nunýez amerikaly Julianne Penýadan ýeňildi. 32 ýaşly Penýa ikinji raundda demikdiriji emel ulandy we öz agramynda UFC-niň täze çempiony boldy. 33 ýaşly Nunýez UFC-de 2015-nji ýyldan bäri ýeňilmändi.


02.12.2023 15:34
25650

Konor Makgregor dördünji gezek kaka boldy

Garyşyk başa-baş söweşiň irlandiýaly söweşijisi Konor Makgregor dördünji gezek kaka boldy. Ol bu barada sosial ulgamlarda habar berdi we täze doglan çagasy hem gelni bilen ilkinji suratlary paýlaşdy. “Ýene bir...

24.11.2023 10:04
4640

UFC barabar bäsdeş: PFL ligasy Bellator-y satyn aldy

Amerikan MMA promouşeni Bellator meşhur PFL ligasyna goşulandygyny resmi taýdan yglan etdi. Bu barada smotrim.ru habar berýär. Şol bir wagtyň özünde, Bellator brendi hereket etmegini dowam eder, ýöne PFL-iň ýolbaşçylygynyň...

23.11.2023 10:09
24684

Habib UFC-niň iň gowy söweşijileriniň reýtinginde bäşinji orny eýeledi

MMA Junkie saýty Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) 30 ýyllyk ýubileýi mynasybetli promouşeniň taryhyndaky iň gowy 30 söweşijiniň reýtingini hödürledi. Bu sanawda ýeňil agramda guramanyň çempiony titulyna eýe bolan...

17.11.2023 14:51
12410

Frensis Ngannu WBC-niň reýtinginiň ilkinji onlugyna resmi taýdan goşuldy

WBC-niň Dolandyryjylar geňeşi garyşyk başa-baş söweşiň meşhur söweşijisi Frensis Ngannuny agyr agramly söweşijileriň reýtinginiň ilkinji onlugyna goşdy. Bu barada championat.com habar berýär. “Frensis Ngannu super...