Apple Music ýylyň iň meşhur aýdymlaryny we aýdymçylaryny saýlady

  • 03.12.2021 00:54
  • 3792
Apple Music ýylyň iň meşhur aýdymlaryny we aýdymçylaryny saýlady

Apple Music hyzmaty ulanyjylaryň aýdym-saz islegleriniň ýyllyk netijelerini, şeýle hem Apple Music Awards-2021-iň ýeňijilerini yglan etdi. Dürli ýurtlar boýunça jikme-jik maglumat kompaniýanyň web sahypasynda peýda boldy. Bu barada rg.ru habar berdi.

Netijede, 2021-nji ýylyň esasy esasy aýdymçysy diýlip kanadaly ýerine ýetiriji The Weeknd-e yglan edildi. Şol bir wagtyň özünde, reýtingi düzüjiler onuň şu ýyl ýekeje reliz hem çykarmandygyny belläp geçdiler.

“Ýylyň üstünligi” hökmünde bolsa 18 ýaşly aýdymçy Oliwiýa Rodrigo ykrar edildi. Ondan öň ol filmde keşp janlandyrypdy, mysal üçin Disneýiň "Peýj we Franki" sitkomynda oýnapdy. 2021-nji ýylyň başynda bolsa ol aýdym-saz hyzmatynda ägirt uly üstünlik getiren ilkinji Drivers License aýdymyny çykardy.

Mundan başga-da, amerikaly aýdymçy we aýdym ýazyjy Gabriela Uilson (lakamy H.E.R.) ýylyň aýdym ýazyjysy hökmünde baýraga mynasyp boldy.


22.09.2023 14:18
12249

Caviar brendi baý reňklerdäki «iPhone 15 Pro-lary» tanyşdyrdy

Gymmat bahaly materiallardan ýasalan özboluşly smartfonlary öndürýän russiýaly öndüriji «Caviar» açyk reňklerde ýerine ýetirilen «iPhone 15 Pro-ny» we «15 Pro Max-y»  öz içine alýan «Rich Colors» atly täze toplumyny...

22.08.2023 18:10
17487

Barbi stilinde bezelen Samsung Galaxy Z Fold, Z Flip 5, iPhone 15 Pro, Apple Watch Series 9 hödürlendi

Russiýanyň gymmat bahaly materiallardan ýasalan enjamlary öndürýän «Caviar» kompaniýasy «Barbi» filminiň we oýnawaçlarynyň stilinde bezelen «Barbiecore» enjamlarynyň toplumyny tanyşdyrdy. Bu önümler barada maglumatlar...

şu gün 12:04
69

Makoleý Kalkin Golliwudyň Şöhrat Bagýodasynda şahsy ýyldyzyny aldy

«Öýde ýeke özi» dilogiýasynyň ýyldyzy Makoleý Kalkin Golliwudyň Şöhrat Bagýodasynda şahsy «ýyldyz» aldy. Dabara 1-nji dekabrda Los-Anjelesde geçirildi. Kalkini goldamak üçin onuň kärdeşleri — Kewiniň ejesi MakAllisteriň keşbini...

02.12.2023 15:36
4040

Spotify 2023-nji ýylyň iň gowy 10 aýdymçysyny, aýdymyny, albomyny belli etdi

Spotify aýdym-saz striming hyzmaty ýylyň jemini jemledi. Ol strimingiň saýtynda hödürlendi diýip, rbc.life.ru habar berýär. Ýylyň iň gowy aýdym-saz ýerine ýetirijileriniň reýtinginde birinji orny Teýlor Swift eýeledi...