Apple Music ýylyň iň meşhur aýdymlaryny we aýdymçylaryny saýlady

  • 03.12.2021 00:54
  • 3044
Apple Music ýylyň iň meşhur aýdymlaryny we aýdymçylaryny saýlady

Apple Music hyzmaty ulanyjylaryň aýdym-saz islegleriniň ýyllyk netijelerini, şeýle hem Apple Music Awards-2021-iň ýeňijilerini yglan etdi. Dürli ýurtlar boýunça jikme-jik maglumat kompaniýanyň web sahypasynda peýda boldy. Bu barada rg.ru habar berdi.

Netijede, 2021-nji ýylyň esasy esasy aýdymçysy diýlip kanadaly ýerine ýetiriji The Weeknd-e yglan edildi. Şol bir wagtyň özünde, reýtingi düzüjiler onuň şu ýyl ýekeje reliz hem çykarmandygyny belläp geçdiler.

“Ýylyň üstünligi” hökmünde bolsa 18 ýaşly aýdymçy Oliwiýa Rodrigo ykrar edildi. Ondan öň ol filmde keşp janlandyrypdy, mysal üçin Disneýiň "Peýj we Franki" sitkomynda oýnapdy. 2021-nji ýylyň başynda bolsa ol aýdym-saz hyzmatynda ägirt uly üstünlik getiren ilkinji Drivers License aýdymyny çykardy.

Mundan başga-da, amerikaly aýdymçy we aýdym ýazyjy Gabriela Uilson (lakamy H.E.R.) ýylyň aýdym ýazyjysy hökmünde baýraga mynasyp boldy.


29.11.2022 16:39
10219

«Awatar 2» — Golliwudyň taryhynda iň gymmat filmleriň biri

The Hollywood Reporter-iň çeşmelerine görä, "Awatar: Suwuň ýoly" filminiň býujeti 350-400 mln dollardan ybarat. Şeýlelikde, film Golliwudyň taryhynda, hatda puluň hümmetiniň gaçandygyny hasaba alaňda-da, iň gymmat...

26.11.2022 14:14
21132

Ember Herd Google-da iň köp gözlenen tanymal adam boldy

CelebTatter portaly ABŞ-da Google-dan peýdalanyjylaryň isleglerini seljerdi. Ember Herd meşhur şahslaryň arasynda birinji boldy - onuň adyny her aýyň dowamynda 5,6 mln gezek gözläpdirler. Aktrisanyň öňki ýanýoldaşy...

23.11.2022 12:12
2433

Stiwen Spilberg Berlin kinofestiwalynyň abraýly «Altyn aýy» baýragyny alar

Amerikan režissýory, ssenariýaçysy we prodýuseri Stiwen Spilberg 73-nji Halkara Berlin kinofestiwalynyň abraýly "Altyn aýy" baýragynyň eýesi bolar diýip, guramaçylar habar berdiler.  "73-nji Halkara Berlin kinofestiwaly...

22.10.2022 15:34
8059

Jared Leto gender taýdan bitarap ideg kosmetika brendini işe girizdi

Jared Leto gender taýdan bitarap kosmetika brendi Twentynine Palms-y işe girizdi. Bu barada Vogue žurnalyna salgylanyp, incrussia.ru belleýär. Markanyň ady Kaliforniýanyň günorta-gündogar bölegindäki Joşua-Tri...