Tatarystanda bolup geçen uçar heläkçiliginde 16 adam aradan çykdy

  • 11.10.2021 01:03
  • 21005
Tatarystanda bolup geçen uçar heläkçiliginde 16 adam aradan çykdy

10-njy oktýabrda irden Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň gündogarynda Menzelinsk şäherinde L-410 kysymly ýeňil motorly uçar heläkçilige uçrady. Howa gämisinde 22 adam, şol sanda 20 sany paraşýutçylar bardy. Heläkçilikde 16 adam aradan çykdy, 6 adam agyr ýagdaýda hassahanada ýatyr diýip, TASS habar berýär.

Tatarystanda 11-nji oktýabr matam güni diýlip yglan edildi.


28.09.2022 23:20
34133

Serdar Berdimuhamedow RF-niň Ižewsk şäherinde bolup geçen pajygaly ýagdaý zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Ižewsk şäherinde bolup geçen pajygaly ýagdaý zerarly Prezident Wladimir Putine gynanç bildirdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar...

23.08.2022 08:45
70044

Serdar Berdimuhamedow gyrgyz kärdeşine çuňňur gynanç bildirdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowa Russiýa Federasiýasynyň Ulýanowsk oblastynda bolup geçen ýol-ulag heläkçiliginiň netijesinde Gyrgyz Respublikasynyň köp sanly raýatynyň...

07.04.2022 06:06
38078

Türkmenistanyň Prezidenti we Halk Maslahatynyň Başlygy Žirinowskiniň aradan çykmagy zerarly gynanç bildirdi

6-njy aprelde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine Russiýanyň Liberal-demokratik...

06.04.2022 23:28
18672

RF-niň Liberal demokratik partiýasynyň başlygy Wladimir Žirinowski aradan çykdy

Şu gün, 6-njy aprelde Russiýa Federasiýasynyň Liberal demokratik partiýasynyň başlygy Wladimir Žirinowski uzak wagtlap dowam eden keselden soň, ömrüniň 76-njy ýylynda aradan çykdy. Bu barada Döwlet Dumasynyň spikeri...