Tatarystanda bolup geçen uçar heläkçiliginde 16 adam aradan çykdy

  • 11.10.2021 01:03
  • 21833
Tatarystanda bolup geçen uçar heläkçiliginde 16 adam aradan çykdy

10-njy oktýabrda irden Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň gündogarynda Menzelinsk şäherinde L-410 kysymly ýeňil motorly uçar heläkçilige uçrady. Howa gämisinde 22 adam, şol sanda 20 sany paraşýutçylar bardy. Heläkçilikde 16 adam aradan çykdy, 6 adam agyr ýagdaýda hassahanada ýatyr diýip, TASS habar berýär.

Tatarystanda 11-nji oktýabr matam güni diýlip yglan edildi.


24.03.2024 07:46
32022

24-25-nji martda Russiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasynda hatyra kitabyna ýazgy galdyryp bolar

Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy 2024-nji ýylyň 22-nji martynda Podmoskowýede bolup geçen terrorçylykly hereket sebäpli ilçihanada hatyra kitabyny döretdi. Ilçihananyň habar bermegine görä, Russiýanyň Aşgabatdaky...

23.03.2024 10:57
46696

Serdar Berdimuhamedow Wladimir Putine gynanç bildirdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine Krasnogorsk şäherindäki «Krokus siti holl» konsert zalynda bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren...

09.04.2023 15:46
30769

Wladimir Putin Türkmen halkynyň Milli Liderine gynanç hatyny ýollady

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa gynanç hatyny iberdi. Hatda, hususan-da, şeýle diýilýär: «Siziň käbäňiziň aradan...

28.09.2022 23:20
35317

Serdar Berdimuhamedow RF-niň Ižewsk şäherinde bolup geçen pajygaly ýagdaý zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Ižewsk şäherinde bolup geçen pajygaly ýagdaý zerarly Prezident Wladimir Putine gynanç bildirdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar...