Kriştianu Ronaldu 39 ýaşynda Ýewro-2024 çempionatyna gatnaşmagy meýilleşdirýär

Kriştianu Ronaldu 39 ýaşynda Ýewro-2024 çempionatyna gatnaşmagy meýilleşdirýär

«Mançester Ýunaýtediň» hüjümçisi we Portugaliýanyň milli ýygyndysynyň kapitany Kriştianu Ronaldu milli ýygyndyda çykyş etmek boýunça geljekki meýilleri bilen paýlaşdy.

«Milli ýygyndymyzyň ýene birnäçe ýyllap bir bölegi bolmaga umyt edýärin. Meniň maksatlaryň ýokary. Motiwasiýam heniz hem egsilmez. Milli ýygyndyda ýolum heniz tamamlanmady. Milli ýygyndymyzda başarnykly ýaşlar köp. Öňümizde dünýä çempionaty bar, men şeýle hem Ýewropanyň golaýdaky çempionatyna hem gatnaşmak isleýärin» - diýip, Ronaldunyň sözlerini Renascenca neşiri getirýär.

Şeýle sözler bilen 37 ýaşly Ronaldu Portugaliýanyň futbol federasiýasynyň milli ýygyndynyň düzüminde geçiren gollarynyň sany boýunça (117) rekord üçin futbolça baýrak gowşurmak boýunça çäresiniň dowamynda çykyş etdi. Ronaldu milli ýygyndylar üçin gollarynyň sany boýunça taryhy rekordyň eýesi. Ronaldudan başga, milli ýygyndysy üçin 100 goldan artyk diňe eýranly Ali Daei geçirdi.