Audi «Formula 1-e» dolanýar

Audi «Formula 1-e» dolanýar

Audi  2026-njy ýylda geçjek Formula 1 çempionatyna dolanýandygyny resmi görnüşde mälim etdi. FIA-nyň Bütindünýä geňeşi 2026-njy ýylda hereket etjek güýç gurluşlarynyň reglamentini tassyklanyndan 10 gün geçensoň şeýle beýannama berdi.

Umuman alanyňda, hereketlendirijiler häzirkisi ýaly - göwrümi 1,6 litrlik V6, turbo üfleýjili, ERS  we MGU-K ulgamly bolmagynda galar. Möhüm aýratynlygy - özeni diýseň çylşyrymly ulgam bolan MGU-H ýylylyk generatory goýulmady. Şonuň bilen birlikde, MGU-H-niň kuwwaty 350 kWt çenli ýokarlanýar, jemini jemlände bolsa täze güýç gurluşy 1000 at güýjüni berer. 
Audiniň hereketlendirijileri kompaniýanyň  Dunaý boýundaky Noýburg (Germaniýa) şäherinde ýerleşen zawodynda işlenip taýýarlanar. Olary haýsy toparyň öz bolidlerine goýjagy barada hiç zat aýdylmaýar, ýöne myş-myşlara ynansaň, ol Sauber bolmaly.
Häzirki wagtda F1-de güýç gurluşlaryny öndürýän zawodyň diňe dört sanydygyny ýatladýarys: Hondanyň geçen ýylky üsti ýetirilip işlenen hereketlendirijisi goýlan  Red Bull, Ferrari, Renault we Mercedes.