Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky täze ilçisi bellenildi

Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky täze ilçisi bellenildi

Begenç Orazmyradowiç Durdyýew Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky (Seul şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellenildi. Bu baradaky degişli Permana 25-nji iýulda Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.

Şunuň bilen baglylykda, degişli Perman bilen, Begenç Orazmyradowiç Durdyýewe Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçi diýen diplomatik dereje berildi.