Begenç Gündogdyýew işde goýberen kemçilikleri üçin käýinç aldy

Begenç Gündogdyýew işde goýberen kemçilikleri üçin käýinç aldy

Wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň goranmak ministri, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Gündogdyýew Begenç Ataýewiçe käýinç yglan edildi.

Bu baradaky degişli Buýruga 5-nji iýulda geçirilen Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.