Aşgabatdaky «Next Sportswear» dükany sport egin-eşikleriniň giň toplumyny hödürleýär

Aşgabatdaky «Next Sportswear» dükany sport egin-eşikleriniň giň toplumyny hödürleýär

Aşgabatdaky «Next Sportswear» dükany sport muşdaklaryna egin-eşikleriň giň toplumyny amatly bahadan hödürleýär. Sport egin-eşikleriniň lomaý we bölekleýin söwdasyny amala aşyrýan bu dükandan islendik adam göwnünden turjak harydyny tapyp biler.

Andalyp köçesiniň ugrunda «Gunça» hyzmat ediş öýüniň ýanynda ýerleşýän «Next Sportswear» dükanynyň satyjylary müşderilere isleg bildirýän harydyny tapmagyna ýardam ederler.

Şeýle hem «Next Sportswear» dükanynyň harytlaryny müşderiler dükana barmazdan, Instagram, TikTok, Telegram ulgamlarynyň üsti bilen hem saýlap sargyt edip bilerler.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: +99361622162; +99364523371
Instagram: @next_sportswear_
TikTok: next_sportswear
Telegram: nextspotswear
Salgymyz: Andalyp köçesi, «Gunça» hyzmat ediş öýüniň ýanyndaky «Beko» jaý, N2 dükan.
«Altyn Asyr» Gündogar bazary, Blok B-1, dükan N493 (diňe lomaý söwda).