«Barselona» «Kamp Nou» stadionynyň adynyň üýtgändigini mälim etdi

«Barselona» «Kamp Nou» stadionynyň adynyň üýtgändigini mälim etdi

«Barselona» özüniň «Kamp Nou» stadionynyň adyny üýtgedýär diýip, klubyň resmi saýty habar berýär. Indi ol «Spotify Kamp Nou» diýip atlandyrylar. 

Täze at berilmegi - "Barselona" bilen Spotify kompaniýasynyň arasyndaky geleşigiň bir bölegidir. Hemaýatkäriň arkasyndan katalonlar goşmaça maliýe serişdesini alarlar diýip, gazeta.ru ýazýar. 
Spotify - bu Şwesiýanyň aýdym-saz striming hyzmatydyr. Ispan klubynyň ýolbaşçylary geleşik baglaşylandan soň, alynjak pulunyň mukdaryny agzamady. Emma öň dürli insaýderler bu hemaýatkäriň üsti bilen klubuň 300 mln ýewro gazanyp biljekdigini tassykladylar.
Spotify-yň eýesi şwesiýaly işewür Daniel Ekdir. Onuň baýlygy 3,5 mlrd ýewrodan gowrak diýip bahalandyrylýar.
«Barselonanyň» ýolbaşçylary klubuň çynlakaý maliýe kynçylyklarynyň bardygyny ençe gezek aýdypdylar. Futbolçylaryň aýlyk haklarynyň ep-esli kemeldilmeli bolýandygy barada aýdylypdy.