Serdar Berdimuhamedow Altynjy Hazar sammitiniň çäklerinde Wladimir Putin bilen duşuşdy

Serdar Berdimuhamedow Altynjy Hazar sammitiniň çäklerinde Wladimir Putin bilen duşuşdy

29-njy iýunda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň VI Sammitine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin bilen duşuşdy.

Prezidentler Serdar Berdimuhamedow we Wladimir Putin däp bolan dostlukly türkmen-russiýa gatnaşyklarynyň netijeli häsiýetini belläp, ähli ugurlar boýunça netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin mümkinçiliklere eýe bolan ikitaraplaýyn strategik hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlary boýunça pikir alyşdylar.
Söwda-ykdysady ulgamy, ýangyç-energetika toplumy, aragatnaşyk we telekommunikasiýalar, gurluşyk we serişdeler senagaty, suw hojalygy, obasenagat toplumy, syýahatçylyk we beýleki ulgamlar ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda görkezildi.