Raşid Meredow Aziýa ösüş bankynyň Türkmenistandaky täze wekili bilen duşuşdy

Raşid Meredow Aziýa ösüş bankynyň Türkmenistandaky täze wekili bilen duşuşdy

23-nji iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Aziýa ösüş bankynyň Türkmenistandaky hemişelik wekilhanasynyň täze  direktory  Artur Andrisýak bilen duşuşdy. Taraplar Türkmenistan bilen Aziýa ösüş bankynyň arasyndaky gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýynyň we geljekki mümkinçilikleriniň meseleleri boýunça pikir alyşdylar. 

Sebit we halkara energetika hyzmatdaşlygyny ösdürmek nukdaýnazaryndan, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisini durmuşa geçirmek meselesine aýratyn üns berdildi.
Türkmenistanyň daşary işler ministri Aziýa ösüş bankynyň Türkmenistandaky hemişelik wekilhanasynyň täze direktoryny gutlady hem-de oňa bu jogapkärli wezipesinde üstünlikleri arzuw etdi.