Smartfon bazarynyň göwrümi çip ýetmezçiligi sebäpli ep-esli azaldy

Smartfon bazarynyň göwrümi çip ýetmezçiligi sebäpli ep-esli azaldy

2022-nji ýylyň birinji çärýeginde smartfonlaryň Ýewropa iberiliş göwrümi geçen ýylyň görkezijisi bilen deňeşdirilende 12% azaldy. Bu barada Counterpoint Research agentliginiň hasabatyna salgylanyp, “Gizmochina” neşiri habar berýär. Muny gazeta.ru ýetirýär.

Analitikleriň maglumatlaryna görä, bellenilen döwürde Ýewropa 49 mln smartfon iberildi, bu bolsa ýyllyk hasabynda 12% azdyr. Agentlik munuň 2013-nji ýyldan bäri birinji çärýek üçin iň pes görkezijidigini belleýär.

Hünärmenler ýagdaýyň ýaramazlaşmagynyň esasy sebäpleri hökmünde ýarym geçiriji komponentleriň ýetmezçiligini, COVID-19 sebäpli Hytaýdaky lokdaunlary hem-de Ukrainada dowam edýän harby hereketleriň esasynda dünýä ykdysadyýetiniň umumy pese gaçyşyny belleýärler.

2022-nji ýylyň birinji çärýeginiň jemine görä, Ýewropada bazar paýy boýunça birinji orny Samsung brendi eýeleýär, ol umumy üpjünçiligiň 35%-ini emele getirdi. Ikinji orunda 25% netije bilen Apple ýerleşdi. Üçünji orny 14% bilen Xiaomi eýeledi. Soňra 6% we 4% bilen Oppo we Realme gelýär.