Infantino: futbolda arassa oýun wagty 46 minut. Bu meseläniň çözgüdini tapmaly

Infantino: futbolda arassa oýun wagty 46 minut. Bu meseläniň çözgüdini tapmaly

Halkara futbol federasiýasynyň (FIFA) prezidenti, 52 ýaşly şweýsariýaly hünärmen Janni Infantino arassa oýun wagtynyň meselesini çözmegiň üstünde işlejekdigini mälim etdi.

«Häzirki wagtda biz futbola täze giriziljek düzgünleri seljerýäris we synagdan geçirýäris. Halkara futbol assosiasiýalarynyň geňeşi bilen bilelikde (IFAB) baha berýän beýleki synaglarymyz futbol ýaryşynyň wagty, esasan, arassa oýun wagty bilen baglanyşykly.

Şu meseläni nädip çözüp bolar, biz şunuň üstünde kelle döwmeli. Doly futbol ýaryşyna berilýän arassa oýun wagtynyň bary-ýogy 46-48 minut töweregi bolmagy göwne makul däl. Biz birnäçe teklibi öňe süreris, soňra olara serediler we synagdan geçiriler. Käbir adamlaryň muňa şübhe bilen garamagy mümkin, ýöne biz oýny gowulandyrmak bilen bagly islendik teklip üçin açykdyrys» — diýip, Calciomercato.com Infantinonyň sözlerini getirýär.