Daşoguz welaýatynyň häkimine berk käýinç yglan edildi

Daşoguz welaýatynyň häkimine berk käýinç yglan edildi

Wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradowa berk käýinç yglan edildi.

Bu baradaky degişli resminama şu gün — 4-nji iýunda geçirilen Hökümetiň giňişleýin mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekip, ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmegi häkime soňky gezek duýdurdy.

Ýeri gelende bellesek, Hökümet mejlisinde işde goýberen kemçilikleri üçin, Esenmyrat Orazgeldiýew Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary wezipesinden boşadyldy.​