Aşgabat-Köneürgenç-Aşgabat ugry boýunça zyýarat ýolagçy otlusy guralar

Aşgabat-Köneürgenç-Aşgabat ugry boýunça zyýarat ýolagçy otlusy guralar

2022-nji ýylyň 10-njy iýunynda «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti «Köneürgenç» taryhy-medeni döwlet goraghanasyna alyp gitmek we yzyna getirmek üçin Aşgabat — Köneürgenç ugry boýunça ýörite zyýarat otlusyny guraýar. Bu barada edaranyň resmi saýtynda habar berilýär.

Aşgabat — Köneürgenç — Aşgabat ugry boýunça zyýarat ýolagçy otlusynyň hereketiniň tertibi

Aşgabat stansiýasyndan ugraýan wagty:

 • Aşgabat 17:10;
 • Içoguz 22:30 — 22:50;
 • Daşoguz 04:30 — 04:15;
 • Köneürgenç 08:00.

Köneürgenç stansiýasyndan ugraýan wagty:

 • Köneürgenç 19:00;
 • Daşoguz 21:45 — 22:15;
 • Içoguz 04:08 — 04:28;
 • Aşgabat 09:30.

Ýolagçy otlusynyň restoran wagonynda ýolagçylar üçin dürli görnüşdäki tagamlar hödürlenilýär.

Ýolagçylar üçin petekleriň bahasy
Küpe wagony:

 • Çagalar üçin 83 manat 90 teňňe,
 • Uly adamlar üçin 146 manat 30 tenne.

SW wagony (2 adamlyk)

 • Çagalar üçin 125 manat 10 teňňe,
 • uly adamlar üçin bolsa 263 manat 90 teňňe.

Ýolagçy otlusynyň goşmaça hyzmatlary üçin tölegi petegiň bahasynyň içine girýär.
Çaý, kofe, suw, süýjülik (toplumy) 10 manat.
Multimediýa portaly 10 manat.