Hünärmenler 2022-nji ýylda noutbuk bazarynyň pese gaçjakdygyny çaklaýarlar

Hünärmenler 2022-nji ýylda noutbuk bazarynyň pese gaçjakdygyny çaklaýarlar

2022-nji ýylyň aprel aýynda dünýä bazarynda noutbuklar üçin ekranlaryň üpjünçiligi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 21,5% peseldi. Muny TrendForce kompaniýasynyň hasabaty delillendirýär diýip, Regnum habarlar agentligi habar berýär.

Kompaniýanyň maglumatlaryna görä, şu ýylyň aprel aýynda öndürijiler bazara 17,5 mln noutbuk panelini iberdiler. Bu görkeziji koronawirus pandemiýasy başlany bäri aýlyk satuw üçin iň pes görkeziji boldy. 
Hünärmenler bazaryň pese gaçyşyny Hytaýda pandemiýanyň täze tolkunynyň bolmagy bilen baglanyşdyrýarlar. HHR-iň häkimiýetleri tarapyndan girizilen karantin elektron senagat kärhanalarynyň ýerleşýän köp sebitlerine täsir etdi. 
TrendForce-iň analitikleri 2022-nji ýylda noutbuk ekranlarynyň üpjünçiliginiň ýyllyk hasabynda 15% azaljakdygyny çaklaýar. 2021-nji ýylda bazarda 25% ösüş, 2020-nji ýylda 20% ösüş hasaba alyndy.
Noutbuk üpjünçiligi 2020-nji ýylda koronawirus pandemiýasynyň esasynda çalt ýokarlanyp başlady. Isleg köp işgärleriň uzak aralykdan iş režimine geçmegi netijesinde ýüze çykdy, ýokarlandyrylan isleg bilim pudagynda hem hasaba alyndy.