Wengriýanyň Premýer-ministri Serdar Berdimuhamedowy gutlady

Wengriýanyň Premýer-ministri Serdar Berdimuhamedowy gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň adyna Wengriýanyň Premýer-ministri Wiktor Orbandan hat gelip gowuşdy. Onda Türkmenistanyň Prezidentine we tutuş türkmen halkyna wenger-türkmen diplomatik gatnaşyklarynyň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli iň gowy arzuwlar beýan edilýär.

 "Şu geçen döwürde gatnaşyklar iki halkyň bähbidine özara hormat goýmak esasynda ösdürildi. Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilmeginiň we täze ulgamlarda giňeldilmeginiň Wengriýa üçin mundan beýläk-de ileri tutulýan ugurlaryň biri boljakdygyna Sizi ynandyrýaryn" diýlip, hatda bellenilýär.