BMW täzelenen sedan we uniwersal 3-Series bilen tanyşdyrdy

BMW täzelenen sedan we uniwersal 3-Series bilen tanyşdyrdy

BMW kompaniýasy täzelenen sedany we uniwersal 3-Series-i köpçülige görkezdi. Durky täzelenenden soň awtoulaglaryň daş görnüşi üýtgedi, şeýle-de, täze opsiýa we salona eýe boldy. Täze görnüşli 3-Series-i Г görnüşli hodowoý yşyklar, täze bamperler bilen enjamlaşdyrdylar we radiatoryň dik lamelli gözenegini üýtgetdiler. Şeýle hem müşderilere goşmaça hrom elementli M Sport paketini, şeýle hem garaňkyradylan optikaly we gyzyl supportly M-tormozly M Sport Pro-ny hödürlärler. Ulagyň salonynda diagonaly 12,3 dýum bolan enjam paneli bilen multimediýa ulgamynyň ekranyny (14,9 dýum) birleşdirýän uly displeý peýda boldy.

Ulagda adaty KPP-nyň deregine transmissiýaly kiçeňräk dolandyryş selektory oturdylan. Täze ulag eýýäm başdan üç zonaly klimat-kontrol bilen enjamlaşdyrylan. Täze ulagyň önümçiligi Mýunhende we Meksikada ýola goýular. Germaniýada täzelenen BMW 3-Series-iň bahasy 43 900 ýewrodan başlaýar. Ilkinji ulaglar diler merkezlerine şu tomus barar.