Aşgabatda «Tudors» türk brendiniň ilkinji dükany işläp başlady

Aşgabatda «Tudors» türk brendiniň ilkinji dükany işläp başlady

1998-nji ýylda Türkiýede döredilen, häzirki wagtda Italiýada, Bolgariýada, Serbiýada, Horwatiýada, Gazagystanda... jemi 228 sany resmi taýdan dükanlaryny açan «Tudors» türk brendi indi türkmenistanlylar üçin hem elýeterli boldy. Brendiň Türkmenistandaky ilkinji dükany «Berkarar» söwda-dynç alyş merkeziniň 3-nji gatynda № D59e belgili dükanda ýerleşýär.

 

 

«Tudors» türk brendiniň ilkinji dükanynyň resmi açylyş dabarasy şu gün, 13-nji maýda geçirilýär. TmCars.info resmi açylyş dabarasyndan maglumatlary dykgatyňyza ýetirer.
Açylyş dabarasy mynasybetli «Tudors» brendiniň ähli önümlerine 50%-e çenli arzanladyş yglan edildi.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: +993 62 602153; +993 61 648873
Instagram:
tudorsturkmenistan