Konferensiýalar ligasynyň finalynda «Roma» we «Feýenord» duşuşar

Konferensiýalar ligasynyň finalynda «Roma» we «Feýenord» duşuşar

Konferensiýalar ligasynyň final duşuşygynda Italiýanyň «Roma» kluby niderlandlylaryň «Feýenordy» bilen oýnar.

Ýarym final tapgyrynda «Roma» iki oýnuň netijesi boýunça iňlisleriň «Lesterinden» üstün çykdy. Jogap duşuşygynda rimliler öz meýdansasynda 1:0 hasabynda ýeňiş gazandy.
Beýleki ugurdaş duşuşykda niderlandlaryň «Feýenordy» myhmançylykda «Marsel» kluby bilen duşuşdy. Oýun 0:0 hasabynda tamamlanyp, birinji oýunda gazanan ýeňşi (3:2) mynasybetli finala çykdy.
Final duşuşygy 25-nji maýda Tiranada geçiriler.