Tomusda Awazada dynç alşy guramagyň mümkinçiligi öwreniler

Tomusda Awazada dynç alşy guramagyň mümkinçiligi öwreniler

Tomus möwsüminde “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda dynç alşy guramagyň mümkinçilikleri öwreniler.

29-njy aprelde geçirilen Hökümet mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow tomus möwsüminiň ýakynlaşyp gelýändigi bilen baglylykda, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýewe “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda dynç alşy guramak üçin mümkinçilikleri öwrenmegi hem-de geçirilen işler barada Hökümetiň indiki mejlisinde hasabat bermegi tabşyrdy.