Türkmenistanyň muzeýlerine «Milli» hukuk derejesi berler

Türkmenistanyň muzeýlerine «Milli» hukuk derejesi berler

Türkmenistanda muzeýlere «Milli» hukuk derejesini bermegiň tertibi we şertleri tassyklanyldy. Bu baradaky degişli Karara 29-njy aprelde geçirilen Hökümetiň sanly ulgam arkaly mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.

Resminamanyň maksady Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda muzeý işini has-da kämilleşdirmekden, muzeýleriň işiniň ösdürilmegini goldamakdan ybaratdyr.