«Garant Mobile» dükanlary telefon aksessuarlaryna arzanladyş yglan edýär

«Garant Mobile» dükanlary telefon aksessuarlaryna arzanladyş yglan edýär

Aşgabat we Mary şäherlerinde ýerleşýän «GARANT MOBILE» dükanlary Mukaddes ORAZA aýy mynasybetli Gadyr gijesi gününden başlap, Oraza baýramyna çenli, 6 günläp (27.04.2022ý-02.05.2022ý) ARZANLADYŞ geçirŷär!

Arzanladyşyň çäklerinde:

  • ÄHLI 9D aýnalar — 10 manat
  • ÇEHOLLARA 50%-e çenli ARZANLADYŞ yglan edilýär.

«Garant Mobile» şeýle hem müşderileri üçin telefon alyş-çalyş hyzmatyny hem hödürleýär.
Telefony alyş-çalyş etmek üçin — ilki bilen, «Garant Mobile-iň» dükanlarynyň birine baryp, ulanýan telefonyň bahasyny çykartmaly, ondan soň aljak telefonyň bahasyna görä, üstüniň tölegini geçirmeli ÝA-DA almaly tölegi hasapladyp, alyş-çalşy ýerine ýetirip bolar.
«Garant Mobile» telefonyň ýagdaýyny görmän, jaň üsti bilen baha çykaryp bolmaýandygyny ýatladýar!

«Garant Mobile-da» satylýan telefonlaryň bahalary bilen şu SALGA basmak arkaly tanşyp bilersiňiz!

Alyş-çalyş etmek üçin aşakda görkezilen belgilere jaň edip, habarlaşyp bilersiňiz!

☎️ +993 12 903308
☎️ +993 65 536118
📱 +993 65 696484
📱+993 60 189900

Aşgabat şäheri, "GÜLZEMIN" SM, 0 gat
—————————————————
📱+993 62 471147
☎️ +993 522 46818 

MARY şäheri, Kemine 27 (Titow) köçe
—————————————————
INSTAGRAM: @mobile.garant
TIK-TOK: @mobile.garant
TELEGRAM: https://t.me/garantzakaz