Türkmenistanda şu ýyl 2 müň 300 tonna pile öndüriler

Türkmenistanda şu ýyl 2 müň 300 tonna pile öndüriler

Şu ýyl Türkmenistanda jemi 2 müň 300 tonna pile öndürmek meýilleşdirilýär. 28-nji martda geçirilen iş maslahatynda hasabat berlişi ýaly, häzir ýurdumyzyň welaýatlarynda ýüpek gurçugynyň tohumlaryny taýýarlamak hem-de pile öndürijiler bilen şertnamalary baglaşmak boýunça degişli işler alnyp barylýar.

Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzda pile öndürmek möwsümine taýýarlyk görülmegi bilen baglylykda, welaýatlarda pile öndürijiler bilen şertnamalary baglaşmak we olary ýüpek gurçugynyň ýokary hilli tohumlary bilen üpjün etmek boýunça Prezident Serdar Berdimuhamedow wise-premýer E.Orazgeldiýewe we häkimlere birnäçe görkezmeleri berdi.